26/1/18

Fons Bibliogràfic i Diplomàtic " PALLARS" – Llorenç SÀNCHEZ I VILANOVA

   
   El nostre company de la Pobla de Segur, Llorenç Sànchez i Vilanova,  és un personatge d'una fecunda producció literària com a historiador i escriptor, a més de conferenciant i divulgador, sense oblidar el seu activisme social i compromís amb el país.
En la seva dilatada trajectòria ha rebut, i encara en rebrà, gran quantitat de premis , entre els quals  destaquem la Medalla Macià , any 1998 i la Creu de Sant Jordi, any 2015.
Però, per a ell, la distinció més preuada i el més gran honor és el reconeixament que li fa l'Ajuntament del seu poble amb la creació d'una institució cultural, que acull primordialment la seva extensa obra,  ubicada a una sala de la seu municipal - Casa Mauri- :  

FONS BIBLIOGRÀFIC I DIPLOMÀTIC "PALLARS"- 
Llorenç Sànchez i VilanovaPresentació

      La gran conquista d’un poble, d’un país, molt més que la grandesa material del mateix, és la que li dóna la dimensió interior, aquella que es nodreix dels valors que dignifiquen les persones i els situen, des d’una visió humana, en un pla superior. I el camí per assolir tan nobles objectius, passa pel conreu del pensament i de la ment, cosa que s’identifica essencialment amb l’estima i el respecte per la cultura.

     Però la cultura com totes les coses d’aquest món, no és una creació que hagi nascut mai per generació espontània, sinó el resultat del talent, acompanyat de l’esforç, el treball i la disciplina necessàries, elements sense el quals, es difícil que qualsevol empresa  pugui fruitar.

   Aquest ideal, el de fer cultura, l’hem pogut centrar, d’una manera especial des de fa dies a la nostra vila, en la deriva d’una persona excepcional, dotada de gran talent alhora que d’una enorme voluntat de treball  Saben tots a qui em refereixo i la seva persona es prou coneguda : Llorenç Sánchez i Vilanova, autor d’una vasta obra de creació, que comprèn i abraça diversos gèneres: història, biografia, poesia, teatre, relat curt, assaig,  novel.la, obra de reflexió, estudi diplomàtic, obra didàctica, traducció, guionatge, article d’opinió, assaig ...

    Llorenç Sànchez, el mateix que la resta dels nostres personatges més destacats, i bé sabeu que en tenim una bona llista: Jacint i Marià d’Orteu, Ceferí Rocafort, Enric Porta, Borrell-Nicolau, Dr. Lluís Casanovas, Ramon Mauri, Pere Cortina, Josep Borrell, Joan Subirà, Ignasi Farreres, Lluís Cuesta, Àngel Boixareu, Carles Puyol, Jordi Subirà, Jordi Civís,  entre altres. Ells han donat glòria al país i han esdevingut els grans ambaixadors de la Pobla.


    En el cas concret que ens ocupa de l’escriptor i historiador Llorenç Sànchez Vilanova, l’Ajuntament que presideixo, tot valorant el nombre i qualitats dels molts llibres que han sorgit de la seva ploma, ha volgut testimoniar el reconeixement i admiració a que s’ha fet creditor, reunint la seva extensa obra, en el marc d’una institució cultural  “ Fons bibliogràfic i diplomàtic  “ Pallars”-  Llorenç Sànchez i Vilanova- “ ubicat en una dependència de la seu municipal, perquè a través d’aquesta iniciativa, romangués ara i  en el futur, com un element de consulta, oberta a tots els estudiosos i amants de conèixer i promoure els valors històrics i culturals de la Pobla i en general de les comarques pirinenques de les que formem part i a les què ens sentim lligats.

   Són les meves paraules de presentació  i d’enhorabona, per la fortuna  que tenim els poblatans de comptar entre els nostres convilatans amb un personatge, que a través d’una vida dedicada enterament al conreu de les lletres, haurà deixat escrita una de les pàgines més brillants i admirables de la nostra història, i com us deia, en un aspecte tan essencial i tan destacat com és  el de la cultura.

    Perquè gràcies a una tan abnegada  i tenaç dedicació, podem tenir avui,  els poblatans, accés a coneixements que sense l’obra de Sànchez Vilanova, no tindríem. En aquest respecte, se’ns acudeix citar, la història de la  Societat  Comú  de Particulars,  (primera i segona part ) la història de l’Ésglésia parroquial, la Sèquia dels Molins, Sant Miquel, la Sèquia dels Camps,  el Col.legi Nacional, els orígens de la Pobla de Segur,  amb monografies com la fundació de la Copirineu,  la presència a la Pobla de les Monges de la Vetlla i la creació de la Residència, el món lúdic que descriu el llibre de les Orquestres i acordionistes o del Casal d’Avis etc.etc. 

    Interessantíssim per demés la sèrie de treballs dedicats a descriure la història i procés de les obres que comportaren els grans aprofitaments hidroelèctrics que tenen lloc a les nostres comarques, amb la presència de les diverses companyies hidroelèctriques: Energia de Catalunya, Recs i Forces de l’Ebre, la Productora de Forces Motrius, Enher, Fecsa, Catalana de Gas...i que formen un corpus, essencial pel coneixement d’un dels factors més importants i decisius en la història contem- porània del Pallars, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran.

    Tot aquest conjunt de treballs, llegat  extraordinari, que ens prestigia i ens honora als ulls de la resta del país, i que serveix magníficament als  nostres més directes interessos culturals i cívics, podeu trobar-los  classificats, ordenats, i catalogats en  el Fons bibliogràfic i diplomàtic “ Pallars”, que explica i detalla el present Catàleg.
                                            
                                                      Lluís Bellera i Juanmartí
                                                Alcalde-President de l’Ajuntament
                                                          de la Pobla de Segur

  

Fons bibliogràfic  i diplomàtic  “Pallars”
-        Llorenç Sànchez i Vilanova –

     Aquesta biblioteca, orientada  fonamentalment a ésser un centre d’estudi sobre temes del Pallars i de les comarques del Pallars, arranca del fet concret de mantenir i expandir l’obra d’un autor, tan nostrat i volgut, com ha estat  en Llorenç Sànchez i Vilanova.

     El Fons bibliogràfic  i diplomàtic “ Pallars” recull de manera destacada també, una sèrie d’obres dedicades a la  Pobla de Segur i altres indrets de la zona pirenaica, fet important  que confereix al mateix un relleu singular.

    S’hi adjunta al mateix temps una secció diplomàtica, bastida a partir d’una sèrie d’aportacions  gentilment donades pel l’autor titular del Fons i que al seu dia formaren part del seu arxiu particular. Constitueixen un element de consulta molt valuós, i que reforça la funció del Centre, projectat, repetim, a facilitar el coneixement de la temàtica històrica tant de la Pobla, com de la resta de les comarques del nostre més immediat entorn.

   El Fons, en configurar-se com un instrument que reuneix  l’obra de Llorenç Sànchez Vilanova, en tota la seva dimensió i diversitat, conté alhora un nombre de treballs també, de naturalesa diversa, que han  pogut localitzar-se, i amb els quals, l’Ajuntament de la Pobla, que és qui ha posat en marxa aital iniciativa, vol explicitar la  voluntat i la  intenció d’homenatjar i reconèixer la labor intel·lectual i cultural d’una persona, que amb tanta fidelitat, talent i abnegació ha dedicat el seu esforç i treball a una causa tan elevada i tan profitosa.
CASA MAURI


   Es lògic per tant, que dins d’aquest programa, s’hagi fet espai a la tasca de reunir i exhibir altres elements, testimonials i fins a cert punt, que ajudin a definir l’executòria literària de Llorenç Sànchez i Vilanova. Ens referim a treballs de primera hora, a través els quals es manifestaren ja amb gran vigoria, les nobles ambicions d’una persona que tan alt havia de posar el pavelló del coneixement i de la tasca intel·lectual.

   Estem plenament convençuts que aquesta obra esdevé un llegat excepcional, i des de la convicció que calia posar-lo a resguard de qualsevol contingència negativa, s’ha ideat de dipositar-lo en una  institució, que sota el mecenatge de l’Ajuntament de la Pobla, el pogués no sols mantenir, sinó, molt més interessant, oferir-lo, com a eina d’estudi i de coneixement, a tots els interessats a conèixer la realitat històrica de la Pobla i les comarques pirinenques.

    Volem remarcar d’aquest Fons bibliogràfic,  el que té d’element altament constructiu, obert als estudiosos i  persones en general  amants dels valors espirituals i culturals, valors que van més enllà de la circumstancialitat del moment, per a romandre  com a referències sòlidament positives en la història de la nostra  vila.


Índex
 Inventari general de l’obra literària de Llorenç Sànchez
i Vilanova

I) Història general                                                                                                
II) Estudi diplomàtic                    
III)Estudi biogràfic                                                                                     
IV) Obra de reflexió                                                                                 
V) Història antiga                                                                                 
VI) Història moderna                                                                            
VII) Història contemporània                                                                      
VIII) Els aprofitaments hidroelèctrics                                                        
IX) Miscel.lània diversa                                                                           
X) Obra prologada                                                                             
XXI)Novel.lística i relat curt                                                                   
XXII) Obra memorialista                                                                   
XXIII) Llibres agrupats en la sèrie “ A la recerca de
tot allò que fou”                                                                                       
XIV) Obra didàctica                                                                                    
XV) Teatre                                                                                     
XVI) Obra periodística                                                                             
XVII) Intervencions a la radio i a la televisió                                              
XVIII) Discursos i comunicacions                                                             
XIX) Traducció                                                                                        
XX) Guionatge                                                                                         
XXI) Originals de treballs aportats amb caràcter testimonial                  
XXII) Recull epistolar                                                                                  
XXIII)  Obra poètica                                                                       

Secció Diplomàtica amb altres fonts d’Informació Local i
Comarcal

XXIV) Fons diplomàtic   
                                                        
Secció  - Bibliogràfica bàsica de les comarques de
Pallars, l’Alta Ribagorça i Vall d’Aran

XXV) Bibliografia local i de les comarques de Pallars, Alta
      Ribagorça i Vall d’Aran. 


                                        OOO                                          


I
Inventari general 
de l’obra literària de Llorenç Sànchez i VilanovaI .- Història general

    Comprèn aquelles obres que s’han ocupat del Pallars, la Ribagorça i la Vall d’Aran des del pla històric, amb altres treballs de factura similar. Cal dir que és un dels aspectes sobresortints de l’obra de l’autor, i que més ha contribuït a consolidar el seu crèdit intel·lectual.   Són les següents:


   1)  El Pallars – Visió històrica
           Pallars Sobirà – Pallars Jussà – Volum I
           Pallars Sobirà – Pallars Jussà –Volum II
   2)  L’Alta Ribagorça – Estudi i anàlisi històrica
   3)  La Vall d’Aran.- Aproximació a la vicissitud i trajectò-
        ria històrica   que ha definit la singularitat del poble
        aranès.
   4)  L’Espanya del segle XIX – Visió històrica de cent anys
        de política erràtica i desafortunada.
   5)  Catalunya irredempta .- Procés històric que ha definit
        la seva identitat i consciència de nació.
   6)   La Vall d’Aran - resum històric ( versió catalana)
   7)   El Valle de Aran –resumen històrico ( versió castellana )
   8)   La Vall d’Aran  - Síntesi històrica ( Eth Paisanhe )
   9)   Eth  Paisenhr – Col.lecció d’estudis i comentaris de
         documents de l’Aran


II .- Estudi diplomàtic

    Agrupa la sèrie estudis que l’autor ha dut a terme, partint de l’estudi, anàlisi i interpretació de diverses col·leccions de documents, obtinguts d’arxius i fons privats, documents que altrament han estat cedits, gentilment, al Fons bibliogràfic i diplomàtic  “Pallars”.

   1)   L’Alta Ribagorça- segles XI-XIII – segons el cartulari        
         de  Lavaix
   2)   Dotze documents de l’Arxiu Ducal Medinaceli corres-
         ponents al vescomtat  de Vilamur.
   3)   La vila de la Pobla de Segur a la llum de la Carta –
         Pobla i altres documents de l’Arxiu Ducal Medinaceli.
 4)   La vila de la Pobla de Segur de la segona meitat del
       segle XVII a través d’un Capbreu de l’any 1669.

III .- Estudi biogràfic

      Reuneix aquesta part del Fons bibliogràfic i diplomàtic, les nombrosos treballs i estudis  de caràcter biogràfic que l’autor ha redactat al llarg de la seva deriva intel·lectual. Constitueix la tasca biogràfica una de les notes sobresortints de l’obra de Llorenç Sànchez i Vilanova. Inclou els títols següents:

   1)   Hug Roger III, últim comte de Pallars
   2)  Jesús Forga – pedagog i educador ( semblança
         biogràfica )
   3)  Joan Borrell i Nicolau – ( escultor )
   4)   Lluís Casanovas i Borrell –metge i historiador.
   5)   Enric Porta – pintor
   6)   Josep Condó i Sambeat , una figura destacada de la
         cultura aranesa  -  Miscel.lània bibliogràfica   
   7)   L’obra d’Agustí Coy,un esforç per rescatar la història
   de  la  comarca  del Pallars.
   8)   Joan Gelabert – gramàtic, poeta i educador.(biografia )
   9)   Ceferí Rocafort -  escriptor i geògraf  ( biografia )
 10)   Flora Cadena -   una voluntat al servei del Pallars  
         (amb col.laboració amb en Lluís Pujal i Carrera )
 11)  La princesa Làscara de Grècia, comtessa de Pallars.
 12)  Miquel Villà i la Pobla de Segur
 13)  Mn. Rafael Nart i Arjó i Miscel.lánia poètica  
          biografia)
 14)  Victoriano Muñoz - enginyer -
 15)   Emili Riu i Periquet  ( biografia )
  16)   Ramon Mauri i Arnalot ( estudi biogràfic )
  17)   El Baró d’Eroles – Joaquim Ibàñez-Cuevas    
           i de Valonga
  18)   Pallaresos rellevants de tots el temps
  19)   Deu ribagorçans insignes
  20)   Deu figures del Pallars – segles XI-XV
  21)   Notes biogràfiques – Ll. Sànchez i Vilanova
  22)   Deu pallaresos rellevants – segles XVIII
  23)   Deu pallaresos destacats del segles XIX
  24)   Dotze pallaresos destacats del segle XX – Volum I
  25)    Dotze pallaresos destacats del segle XX – Volum II
  26)    Esteve Deulofeu, pintor ( homenatge del Comú )
  27)    Ramon Guimó, fotògraf – ( homenatge del Comú )
  28)   Joan Subirà,  pintor ( homenatge del Comú )
  29)   Vicente Anton de Pedro, pintor ( homenatge del Comú)
  30)   Jordi Civís i Llovera, geòleg.  ( homenatge del Comú)
  31)   Daniel Ramoneda i Alegret, pintor  ( homenatge
           del Comú )
  32)  Miscel.lània -  Llorenç Sànchez i Vilanova ( editada
       amb motiu de l’homenatge que el Comú de Particulars li   
       va retre el 18 de juny de 2014 )
   33)  Semblança d’un pallarès – Llorenç Sànchez i Vilanova         
   34)  Antologia – Escriptors del Pallars.
   35)  Recull biografies – Volum I
   36)  Recull biografies – Volum II
   37)  Recull biografies – Volum III
   38)  Recull biografies – Volum IV
   39)  Volum biografies diverses


IV .- Obra de reflexió

    Esdevé una de les facetes més interessants de l’autor, i que ressalta el seus dots de pensador. Formen aquest apartat un conjunt d’obres de signe humanístic i de reflexió, inspirades en l’observació, anàlisi i descripció  dels fenòmens i comportaments de la persona.  Sempre, han estat les obres compreses en aquesta rúbrica, les que majorment han ocupat  les preferències de l’autor.

   1) Del meu breviari espiritual
2) De la punyent escola dels anys
3) Pels viaranys del pensament
4) Infinita i profunda nit ( versió catalana)
5)  En la infinita y profunda noche ( versió castellana )
6)  Des de la talaia del temps
7)  Pares i fills un diàleg impossible
8)  Per què els matrimonis cada dia més es desfan ?
9)  Violència i sexe
 10)   El difícil exercici de viure
 11)   Últimes solituds
 12)   Més enllà de les aparences
 13)   Meditacions i aforismes
 14)   Intimitats i reflexions.
 15)   Paisatge de tardor
 16)   Paisaje de otoño – Poemas ( versió castellana)
 17)   Els dies grisos – Poemes
 18)   Los días grises – Poemas ( versió castellana )
 19)   Camins sense retorn ( Poemes )
 20)   Volum : Per què els matrimonis més és desfan?- El
          difícil exercici de viure – Violència i sexe.
 21)   D’ofici: polític ( amable i discetra dissertació )


V .- Història antiga

    Llorenç Sànchez i Vilanova, en el conjunt de la seva obra, s’ha ocupat en gran manera de relatar i descriure el període medieval, en relació al paper de les jurisdiccions feudals que existiren a Pallars i la Ribagorça, amb interessants estudis sobre  les dinasties que governaren aquests territoris, les institucions monàstiques que hi foren, i la cronologia de fets i regnats.

1)  El Pallars sota el domini dels comtes de Tolosa, entre els  
      anys 804 i 872.
2)  La primera dinastia comtal que governà Pallars, de
     872 a  1229.
3)  Els comtes del Casal de Mataplana, última dinastia de   
     Pallars- de 1297 a 1491.
4)  El comtat de Pallars Jussà  (1011-1191)
5)  Les dinasties comtals a Pallars.
6)  Els seixanta set anys que governà a Pallars la dinastia
     Comenge-Coserans – 1229-1297.
7)  Dos cents quaranta fets que influïren la trajectòria
     medieval del Pallars.
8)  La ruta castellera a les comarques de Pallars i la
     Ribagorça
9)  El bisbat de Roda – del 956 al 1149 .
10) Cronologia/ Pallars – del 800 al 1491- Fets principals
    que destacaren del llarg període comtal.
11)  Les institucions monàstiques de l’època medieval a
     Pallars i la Ribagorça.
12)  El Pallars entre els segles VIII i XV ( síntesi històrica )
13)  El Condado de Pallars – del 768 al 1491
14)  El Condado del Pallars, publicada l’obra completa
      per entregues al Diari  de Lleida – 1976-1977
15)  Volum:  Bisbat de Roda- La Vall d’Aran – Les mines
      de Malpàs i la fàbrica de ciments de Xerallo
16)  Volum : El comtes de Comenge- Coserans - El 
     comtat de Pallars Jussà – El Pallars sota el domini
        dels comtes de Tolosa.
17)  Volum: Sant Miquel del Pui – Carta-Pobla de la Pobla
        i altres documents Arxiu Medinaceli – La dinstia del
        Comtes de Mataplana.
18)   Volum: Les dinasties comtals a Pallars – La Vall  
     d’Aran – el Bisbat de  Roda – Les Mines de Malpàs.


VI .- Història moderna

          Questions de tanta incidència en la història de les nostres comarques com foren els conflictes dels Segadors,  les Guerres Carlistes, o la mateixa existència del Corregiment de Talarn, resten explicades en els volums d’aquesta secció.

1) Incidència de la Guerra dels Segadors a les comarques del Pallars.
2) El Corregiment de Talarn de 1716 a 1836 –   
     Instauració, vigència i extinció.
   3) Les Guerres carlistes i la repercussió que tingueren
         a Pallars
     4) Volum: La Guerra dels Segadors – Les Guerres Calistes.
   5)   Volum: El Corregiment de Talarn – La Sèquia dels Molins – 10 ribagoçans insignes.

VII .- Història contemporània

      Recull una sèrie de monografies  sobre diverses empreses, de tanta rellevància com la construcció del FF-CC. Lleida-la Pobla, la Societat Comú de Particulars, el Col.legi Públic, les Missioneres Cordimarianes i la creació de la Residència;  la recuperació i redreçament de Sant Miquel  i d’Arboló, o temes com Orquestres, acordionistes i festes al Pallars. També hi troba el seu espai l’estudi i anàlisi del conflicte Espanya-Catalunya, amb les possibles derivades vers un nou estat.

1)  La llarga història del FF.CC- Lleida- la Pobla de Segur
     (1856-1951)
2) El tren de la Pobla   A.Nebot - O.Urgellés -  J. Castro-
    (a cura de Ll. Sànchez , la part històrica)
   3)  Sant Miquel del Pui.- història d’una tradició de
        set-cents  anys.
4)  La Pobla de Segur –Visió gràfica de la vila al decurs
     del   temps  - 1880-1940.
5)  La Sèquia dels Molins a la Pobla de Segur - un assaig de
     concentració industrial de la meitat del segle XIX.
6)  El Col.legi Públic “ Els Raiers” de la Pobla de Segur-
     Cinquanta anys d’existència ( 1935-1985 )
7)  Missioneres Cordimarianes a la Pobla de Segur-Setanta
     anys d’història- 1918-1988.
8)  La Societat “ Comú de Particulars “ de la Pobla de
     Segur1820-1918 ( Primera part )
9)  La Societat “ Comú de Particulars “ de la Pobla de
      Segur –918-1990 – ( Segona part )
 10)  La Societat “ Comú de Particulars” de la Pobla de
   Segur –una institució doblement centenària
 11)  El ferrocarril Lleida- Saint Girons, una empresa que
       roman a mig camí.
 12)  Orquestres, acordionistes i festes a Pallars. -   
 13)  Aspectos más sobresalientes de la Obra benefico -social
         de las Cajas de Ahorro españolas.
 14)  Catalunya : nous horitzons.
 15)  El procés sobiranista de Catalunya a través de
      quaranta cròniques- De 14 de març a 10 de novembre
      de 2014.
 16)  El tren de la Pobla d’Antoni Nebot (l’ autor signa una
       llarga Introducció que relata la part històrica )
  17)  La Sèquia dels Camps a la Pobla de Segur – una
      entitat essencial en el desenvolupament agrícola
      de la vila.   
  18)  Cròniques de les comarques pirinenques –  ( reuneix en
         edició especial 3 volums ).
  19)  La Pobla de Segur – porta del Pirineu
  20)  La Pobla de Segur – puerta del Pirineo ( versió castell.)
  21)  La Pobla de Segur : Estructura urbana - Sobre el nom
         dels carrers .   
  22)  Cròniques pirinenques  - Engloba tres volums
  23)  Cròniques pirinenques – Engloba tres volums
  24)  Volum  ( Corregiment de Talarn- Sèquia dels Molins-
           10 figures Alta Ribagorça)
    25)  La llarga història del FF-CC. Lleida-la Pobla
                ( part històrica del llibre “ El Tren de la Pobla” de
           l’Antoni Nebot i Biosca)VIII .- Els aprofitaments hidroelèctrics
  
    Llorenç Sànchez i Vilanova, ha dedicat diversos estudis al tema dels aprofitaments hidroelèctrics de tan decisives influències a  les comarques del Pallars, la Ribagorça, la Vall d’Aran i el Baix Ebre. Aquests treballs li han merescut un remarcat reconeixement, havent estat alguns d’aquests llibres, objecte d’acurades i luxoses edicions, cas de l’Aventura hidroelèctrica de Capdella o de “la Productora”.


  1)    L’aventura hidroelèctrica de la Vall de Capdella –
   edició 1984
  2)    L’aventura hidroelèctrica de la Vall de Capdella –
edició 1993 (versió catalana )
  3)    L’aventura hidroelèctrica de la Vall de Capdella –
edició 1993    (versió  castellana )
  4)   La Canadenca, un fenomen econòmico-social que
         transformà  el Pallars
  5)   L’Aventura hidroelèctrica de la Ribagorçana –
         ENHER i la seva influència econòmica-social en la
         transformació de l’Alta  Ribagorça.
  6)    La Productora i el paper rellevant que assumeix en els
aprofitaments   hidroelèctrics del Pallars i la Vall
         d’Aran.
  7)   Les centrals hidroelèctriques de l’Ebre- Mequinensa,
Riba-roja i Flix.
  8)    Les Valls de Cardós i les centrals hidroelèctriques que
          hi funcionen.
  9)    El salt de Capdella – de la utopia a la realitat
 10)   La Canadenca – transcendència i abast.
 11)   L’Aventura de l’aigua – Cents anys dels primers
          projectes hidràulics de Lleida.
 12)   Les mines de carbó de Malpàs i la fàbrica de cements
         de Xerallo.
 13)   Volum : el salt dde Capdella – 10 figures del Pallars
           segles XI-XV   - El FF. Lleida – Sant Girons, una 

           empresa que roman  a mig camí

IX .- Miscel.lània diversa

   Inclou aquesta rúbrica una sèrie d’obres de temàtica diversa, que han contribuït a enriquir la bibliografia de l’autor, alhora que esdevé mostra de la seva versatilitat i  capacitat  per abordar els més diversos temes. Inclou, per tant, la llista  un interessant nombre de títols de temàtica variada i que aborden aspectes importants en relació a moltes de les institucions que han destacat en la història de la vila i de la comarca.

 1) El temple parroquial de la Pobla de Segur – dos cents
     anys d’història- 1783-1983.
  2) El Santuari de la Mare de Déu d’Arboló, centre
      geogràfic i espiritual del Pallars.
  3) El Monestir de Santa Maria de Gerri – passat i present
      de la gran abadia del Pallars.
  4) El casal de la Gent gran de la Pobla de Segur .- 25 anys
      d’història- 1976/2001.
  5)  Camarasa Visió:la vila al pas del temps (1890-1994)
  6)  El deport se cita al Pallars.- Deu d’anys d’atletisme a
       la Pobla de Segur.
  7)  Cròniques de la Vall d’Aran –Volum I
  8)  Cròniques de l’Alta Ribagorça – Volum II
  9)  Cròniques del Pallars Sobirà -   Volum III
 10)  Cròniques del Pallars Jussà -  Volum IV
 11)  Cròniques  de les comarques pirinenques- Volum V
 12)  Cròniques  de les comarques pirinenques- Volum VI
 13)  Cròniques  del Pirineu lleidatà – Volum VII.
 14)  Cròniques de les comarques pirinenques- Volum VIII
 15)  Cròniques de les comarques del Pirineu – Volum  IX.
 16)  Cròniques  de les comarques del Pirineu – Volum X
 17)  Cròniques  de les comarques de Ponent – Volum XI
 18)  Cròniques de les comarques lleidatana de Muntanya-
        Volum XII.
 19)  Cròniques de les comarques del Pallars – Volum XIII  
 20)  La Vall d’Aran – l’Alta Ribagorça – el Pallars
        ( Volum I ) 
 21)  La Vall d’Aran - l’Alta Ribagorça - el Pallars
        (Volum II)           
 22)  Dels cims del Montsec als plans de la Noguera
        ( tema que signa l’autor: El  Monestir de Santa Maria         
        de  Gerri
 23)  Visió retrospectiva – Referències- Articles – Crítiques -
         Comentaris diversos, entre els anys 1995 -2003.
 24)  Articles i cròniques dels anys seixanta – 1965-1969.    
 25)  Miscel.lània literària -  Comentaris i referències
 26)  Articles d’opinió – Altres col.laboracions.
 27)   La Pobla de Segur - Cronologia- set-cents anys
         d’història de la vila, a través de les dades i fets més
         rellevants.
 28)   Per què tenim a la Pobla de Segur algunes notables
         realitzacions ?.     
 29)   Sant Miquel del Pui – de l’abandó anterior a
         l’esplendor actual – Imatges – Volum I     
30)    Sant Miquel del Pui – de l’abandó anterior a
       l’esplendor actual – Imatges – Volum II
 31)  Informació gràfica – La Pobla de Segur – Volum I
 32)  Informació gràfica – La Pobla de Segur – Volum II
 33)  Autors que s’han ocupat del Pallars – Índex per ordre
        alfabètic .
 34)  Història d’una monja
 35)  Referències crítiques i d’informació a la 
  premsa. Articles, bibliografies.- Miscel.lània.
  Discursos – Primer part.
 36) Referències crítiques  i d’informació a la
       premsa  - Articles, bibliografies – Miscel.lània-             
       Discursos – Segona part.
 37) Referències crítiques i d’informació a la
 la premsa – Articles, bibliografies – Miscel.lània
       Discursos – Tercera part.
 38) Miscel.lània- Poemes – Articles- Referències
       diverses – Col.laboracions-     1970 - 2003
 39) La llarga història del FF.CC. Lleida-la Pobla
       de Segur -  Síntesi distribuïda  al Col.legi de
       Periodistes-    novembre de 1991.
 40)  Del Pirineu estant- Cròniques i comentaris- Volum I                                                                                   
 41)  Del Pirineu estant – Cròniques i comentaris- Volum II                                                                                 
 42)  Del Pirineu estant – Cròniques i comentaris- Volum III                                                                    
 43)  Del Pirineu estant – Crítiques i comentaris – Volum IV                                                                      
 44)  Del Pirineu estant – Crítiques i comentaris – Volum V                                                                
 45)  Del Pirineu estant – Crítiques i comentaris- Volum VI                                                                                
 46)  Miscel.lània: Poemes – Articles- Referències diverses
        Col.laboracions.
 47)  Articles i cròniques dels anys seixanta – 1965-1969   
       Volum I
 48)  Articles i cròniques dels anys seixanta – 1965-1969
         Volum II
 49)   Sobre l’origen, gestió i procés d’algunes notables
        realitzacions a la Pobla de Segur
 50)   Fons bibliogràfic  i diplomàtic “Pallars” - Llorenç 
          Sànchez i VilanovaX.- Obra prologada

    Prologar llibres d’altri,  acostuma a ésser un costum i una pràctica que sol acompanyar la labor de l’escriptor. Es tracta d’avalar, en certa forma, el treball de persones amb les quals hom se sent lligat per vincles d’amistat i d’estima. També pot influir en alguns casos el prestigi i consideració d’hom. L’autor pot aportar en aquest aspecte un balanç ben estimable. Heus ací, el detall dels llibres que ha prologat, fent abstracció d’aquelles altres obres per els quals se li ha demanat de fer-ne una crítica o una valoració.


 1)     Un hombre en su vida de maestro- Diversos autors  
 2)     Ermengol Amill – Lluís Pujal i Carrera
 3)     El silenci dels dies – Poemes – Venturina Coll
 4)     La Conca a pas lleuger – Josep Jou i Parramon
 5)     A l fil dels meus records – Josep Jou i Parramon.
6)         Magdalena Giralt, esposa del general Moragues-
        Lluís   Pujal i Carrera
7)        25 indrets turístics i monumentals de les Valls d’Àneu –
        Xavier Sudrià- Antoni Gonzàlez.
8)    Aproximació a la història de Covet i el seu entorn- 
       Josep Maria Nogué i Torre
9)       Fets, costums i llegendes – Pallars Jussà II – Joan
       Bellmunt i Figuera
10)   Presentació Col.lecció “Eth Paisanhe” sobre temes de
       la Vall d’Aran
11)   Aventures d’una família alemanya i el seu amic italià –
         Josep Maria Pujal i Carrera
12)   Un helicòpter aterra al Pallars ( novel.la) - Lluís   Pujal i Carrer
13)   Dels cims del Montsec als plans de la Noguera Diversos autors
14)   Noms de cases antigues del Pallars Sobirà – Silvi   Montaña i Pasquet.
15)   Retrocediendo en el tiempo con nostalgia – Joan  Viladrosa i Seix
 16)   La Vall Fosca- Històries i paisatges –Joaquim  Coca i  Edo
 17)   Història del comtat d’Urgell i de l’últim comte Jaume  
       “el  Dissortat”  – Lluís Pujal i Carrera.
  18)   Capvespre dinàstic – Jordi Navarri i Ginestà.
  19)   Exercici de memòria III – Emili March i Jordana
  20)   Carles Puche,  il.lustrador – Homenatge del Comú


XI .- Novel.lística i  relat curt

    Recull una sèrie de petits relats i d’històries, construïdes a partir de molt diverses experiències. Obres plenes d’humanitat i de sentiment, amarades de nostàlgia, que ens traslladen a uns temps, sovint molt reculats i que tracten de reflectir una realitat, tal com l’autor la pogué un dia viure i patir. Cal dir que moltes d’aquestes obres han estat relacionades en el capítol o rúbrica de caràcter memorialista, intitulada “  A la recerca de tot allò que fou “.
        
         1)    Glòria i ruïna de l’Andreu Roca          
         2)    Sherzo sentimental
         3)   Els anys difícils a la casa del Forn
         4)   Tot evocant el gran embolic de Vilavella
         5)   Treballs, angoixes i fracàs.
         6)  Inmersos en el gran combat – Primera part
         7)  Immersos en el gran combat- Segona part

XII .- Obra memorialista

      Inclou aquest capítol una sèrie de treballs destinats a deixar constància del temps passat. L’autor assumeix tot el protagonisme, i els volums que s’hi integren, esdevenen un testimoni directe de molts passatges i experiències  de la vida del mateix. En molts aspectes presenten tot el caràcter d’unes Memòries, construïdes de manera monogràfica, puix centra el relat en un fets determinats emparant-se sobretot de les anotacions del Diari.

1)  Visió dels anys 1990 i 1991,  segons les
      les anotacions  del Diari
2)  Memòries – Diari de l’any 1974
      3)  1985 : l’experiència de dotze mesos, seguint les  pàgines del meu Diari
4)  El combat diari, consignat en el Diari
      de 1978 i 1979
5)  La visió retrospectiva que ens ofereixen
     els diaris de 1991 i 1992
6)  El dia a dia dels  anys 2008 i 2009- Diari
7)  L’any 1990,  dia  a dia - Diari
8)  Pàgines viscudes – Diari 1977
9)  El dia a dia dels anys 2000 i 2003   
    10)  Volum: la meva experiència del món del cinema -
            Tres fac tors decisius en la meva deriva intel.lectual-
            Excursió al Maestrat
    11)  Volum: Viatge de noces - La nostra estada de dos
            anys a l’Ametlla de Mar.
    12)  Volum II ( Infructuós combat -  Hores d’angoixa i de
            temor a les muntanyes d’Osca )
    13)   Volum III ( Viatge a l’Argentina – Visió d’un any
       Atziac de la nostra vida - 1991- Turmenta sentimental – 
       Foc a  la casa dels gitanos i altres històries ).
    14)   Volum IX .- ( El Pa nostre de cada dia – Primera part-
             1946-1967 – Pluja a la carta i altres històries – Diari
             1974 )
    15))  Volum Memòries – Tom I
    16)    Volum Memòries – Tom II
    17)    Volum Memòries – Tom V          
    18)    Volum Memòries  - Tom VIII
    19)    Volum Memòries – Tom XII
      20) Volum Memòries – Tom XIII
      21) Volum Memòries – Tom XIV
      22) Volum Memòries – Tom XX
      23) Relats agrupats – Volum VII
      24) Relats agrupats – Volum IX
      25) Relats agrupats – Volum X
      26)  Relats agrupats – Volum XII
      27)  Relats agrupats – Volum XIII
      28)  Relats agrupats – Volum XVII
      29)  Relats agrupats – Volum XXII
      30)  Dotze historietes breus en clau d’humor.
      31)  Les felices hores a prop del riu
      32)  Fets curiosos, anècdotes i humorades
      33) Després de més de seixanta anys d’exercir d’escriptor    
             Primera i segona part
      34)  El servei Mèdico-Quirúrig, avui Mútua del Personal
             de “la Caixa”.
      35)  Quatre relats calcats  de les meves vivències.
      36)  El temps que fou en  quaranta imatges d’arxiu
      37)  Algunes experiències explicades en tres relats
      38)  Recordant experiències del passat
      39)  Sant Miquel del Pui – de l’abandó anterior a
             l’esplendor actual.
     40)  El Patronat de la Mare de Déu  d’Arboló.
     41)  A l’entorn dels primers passos de la Copirineu
     42)  Arxius papers i records o la petita història de
            “la Caixa”, durant la dècada dels anys cinquanta.
    43)  Immensament nit
    44)  Memòria dels anys de la Guerra Civil
    45)  Visió de l’any 1978 des de les pàgines  del meu
            Diari.
    46)  Diari de l’any 2003 o el discórrer de dotze mesos
           dia a dia.
    47)  Seguint les petjades del meu Diari - 1986
    48)  Anys de penitència
    49)  El pa nostre de cada  dia – de 1946 a   1967.
    50)  Recull d’anècdotes, fets curiosos i episodis originals.
    51) Volum  1)  D’aquelles vesprades a la fresca,2)  Tot allò
          que ha romàs a la memòria dels anys de la Guerra
          Civil; 3) Els alegres banys de joventut en els seus
          escenaris i 4) de l’opulència a la ruïna.
   52)  El temps que fou en quaranta imatges.
   53)  Memòria d’algunes persones defallides que han passat
          per la meva vida.
   54)  Inventari: A la recerca de  tot allò que fou. Descripció
         i abast .
   55)  Infructuós combat.
   56)  Treballs de joventut ( originals )


XIII .- Llibres agrupats en la sèrie  “A la recerca de tot allò  que fou “         

     Es ben sabut que l’escriptor ha trobat sovint una font d’inspiració en les seves pròpies i més immediates vivències. L’experiència dels fets i circumstàncies que han definit la seva deriva humana, han trobat en l’obra de molts autors una bona part dels ingredients que han estat en la base dels seus relats. Llorenç Sànchez i Vilanova s’ha distingit en aquest respecte, per donar vida a una llarg nombre de títols, que s’emparen d’històries i realitats viscudes, essent un nombre d’aquestes experiències, les que donen contingut a aquest apartat. Potser perquè reflecteixen en certa  forma la vida de molts, és perquè, a parer dels seus lectors,  esdevé la part més suggestiva  de la seva obra.


1)      Volum I.-El conflicte convivencial i religiós del
      Seminari d’Urgell
2)      Volum II .-A l’entorn dels  primers passos de la 
      Copirineu  
  
 3)  Volum III .- El  Patronat de la Mare de Déu d’Arboló-
       Treballs que imposà el redreçament de l’emblemàtic
       Santuari del Pallars.
 4)   Volum  IV .- Tot allò que ha romàs a la memòria de la
    Guerra Civil.
 5)   Volum V .-Les festes patronals a la Pobla de Segur.
 6)   Volum VI .- Infructuós combat
 7)   Volum VII .-Foc a la casa dels gitanos i altres relats
 8)   Volum VIII .- El Servei Mèdico- Quirúrgic, avui
       Mútua  del personal de “la Caixa”
  9)  Volum IX .- Anys de penitència
10) Volum X .- Sant Miquel del Pui – de l’abandó
       anterior a l’esplendor actual    
11) Volum XI .- El Pirineu amb jeep
 12)  Volum XII .-Arxius, papers i records o la petita història
        de “la Caixa” la dècada dels anys cinquanta.
 13)  Volum XIII .- Hores d’angoixa i de temor a les
        muntanyes d’Osca
 14)  Volum XIV .- L’estrany triangle.
 15)  Volum XV .- Turmenta sentimental
 16)  Volum XVI.- Sempre hi ha una primera vegada.
 17)  Volum XVII .- Fets curiosos, anècdotes i humorades
 18)  Volum XVIII .- De l’opulència a la misèria.
 19)  Volum XIX .- Vint pel.lícules en el record
 20)  Volum XX.- Immensament nit.-
 21)  Volum XXI.-Els alegres banys de joventut en els
        seus escenaris.
 22)  Volum XXII .- La meva experiència de la milícia
 23)  Volum XXIII .-Catorze relats en clau d’humor
 24)   Volum XXIV.- Sobre el feliç entreteniment de la
          pesca
 25)   Volum XXV .- La fugissera lleugeresa del sentiment.
 26)   Volum XXVI .-Pluja a la carta i altres històries.
 27)   Volum XXVII .-Pendent avall
 28)   Volum XXVIII.- La nostra estada de dos anys
          a l’Ametlla de Mar 
 29)   Volum XXIX.-  Viatges ( Andalusia, Costa Brava,
          Centre i Nord d’Espanya )
 30)   Volum XXX .-  Viatges ( Itàlia i Tampa (Florida)
 31)   Volum XXXI .-  Viatges ( Argentina )
 32)   Volum XXXII .-  Viatges  ( Andalusia i Cantàbria)
 33)   Volum XXXIII .- Experiències clíniques entre el
          març i el juliol del 2010.
 34)   Volum XXXIV Viatge al Maestrat passant per
          Morella i Alcanyís .
 35)   Volum XXXV .- Tres sortides breus de fi de setmana
 36)   Volum XXXVI .-  El pa nostre de cada dia ( lª part )
 37)   Volum XXXVII .- Memòria d’algunes de les persones
          amigues, ja defallides que han passat per la meva vida
 38)   Volum XXXVIII .-  Allò que s’ha dit i escrit d’hom
 39)   Volum XXXIX .- La dissortada venda de la finca de
          Senterada i l’esforç per recuperar-la.
 40)   Volum XXXX .- Per trenta monedes.
 41)   Volum XXXXI – Visió de dotze mesos atziacs de
          la   nostra vida.
 42)   Volum XXXXII – Després de més de 60 anys d’exercir
         d’escriptor – Primera part.
 43)   Volum XXXXIII.- Després de més de 60 anys d’exercir
         d’escriptor – Segona part.
 44)  Volum XXXXIV .- Diari -1974 o la peripècia de
      dotze  mesos.
 45)   Volum  XXXXV.-  Hores de glòria.
 46)  Volum  XXXXVI .- Un any advers de la nostra vida,
         seguint les anotacions del meu Diari – 1975.
 47)  Volum XXXXVII .- L’atzarosa memòria del
         temps passat.  Diari 1976.
 48)  Volum XXXXVIII .- Pàgines viscudes – Diari 1977. 
 49)  Volum  XXXXIX.- Visió de l’any 1978, des
        de les pàgines del meu Diari. 
 50)  Volum  L .-  D’aquelles vesprades a la fresca.  
 51)  Volum LI .-  Des de les últimes corbes del camí
 52)  Volum LII .- La meva relació amb el món del teatre
 53)  Volum LIII .-  Episodis originals que romanen a la
         memòria d’hom.
 54)  Volum LIV .- La meva presència a la Radio
         i a la Televisió.
 55)   Volum LV .-  Crònica gràfica dels anys joves.
56)   Volum LVI .-  La llarga pugna que comportà
          l’ingrés de  la nostra filla a “la Caixa.
57)   Volum LVII.- Pels camins feliços de la il.lusió,
         l’esperança i el sentiment apassionat. 1ª part
58)   Volum LVIII .-  Pels camins feliços de la il.lusió,
          l’esperança i el sentiment apassionat.- 2ª part.
 59)   Volum LIX .- Seguint les petjades del meu Diari –
          Any 1996
 60)   Volum LX .- A la recerca de tot allò que fou  -
          Inventari           

XIV .- Obra didàctica

      Impel·lit per la necessitat de posar a l’abast dels seus fills, Llorenç i Laura, uns textos que els hi facilitessin d’aconseguir una preparació adequada i eficaç de cara a  presentar-se a les oposicions d’ingrés a la plantilla del personal de “la Caixa”, i d’acord amb el programa que havia de servir de base de les citades oposicions,  l’any 1972, primer, i més endavant, l’any 1979, duia  a terme la redacció dels textos que relaciona la present rúbrica, i que editats més endavant, esdevindrien una eina molt pràctica i didàctica, de la que se’n serviren nombrosos opositors.


 1) Contabilidad
       
        1   Contabilidad ( Teoria)
           2    Contabilidad general
           3    El balance
           4    Contabilidad de Cajas de Ahorro

  2) Apuntes para la preparación de las oposiciones de ingreso en la plantilla de las Cajas de Ahorro
    
3)  Nociones sobre Cajas deAhorro
4)  Informática
5)  Nociones de Economia
6)  Principios de Derecho Civil
7)  Principios de Derecho Mercantil

 3)    Apuntes sobre el desarrollo de las rúbricas del Programa de ingreso en la plantilla de las Cajas de Ahorro, por el sistema de Temes.

    8)  Nociones sobre Cajas de Ahorro - Temes
    9)  Informática – Temes
   10)  Nociones de Economía – Temes
   11)  Principios de Derecho Civil – Temes
   12)  Principios de Derecho Mercantil – Temes.

  4)   Apuntes sobre el desarrollo de las rúbricas del Programa de ingreso en la plantilla de las Cajas de Ahorro, por el sistema de Test.

   13)  Nociones sobre Cajas de Ahorro - Test
   14)  Informática – Test
   15)  Nociones de Economía – Test
   16)  Principios de Derecho Civil – Test
   17)  Principios de Derecho Mercantil – Test.


XV .- Teatre

    De ben jove l’autor sentí la vocació d’escriure pel teatre.  Gairebé de nen ja havia redactat uns senzilles escenes, que representaven amb el grup d’amics de carrer. Més endavant ja  al propi Seminari havia endegat uns primers treballs, que tractaven  d’imitar els clàssics que s’estudiaven a la classe de literatura. 
    
   El primer treball però que va dur a terme, i del que se’n feu una primera representació la diada de Reis de l’any 1949, fou  una comèdia en tres actes “ Al freir será el reir”. Seguiren altres obres menors, fins arribar al 1955 que el dia 26 de maig al Cinema-Teatre Avenida, s’estrenava “ La Jove de Can Jordi”, obra cridada a tenir un cert ressò a la resta del país, en haver estat patrocinada per “ la Caixa”.
  
    El 1956 redactava “ Viure com Déu mana”, estrenada igualment al Cinema- Teatre Avenida.  El 1958 “ No hi ha ferida més dolorosa”, premiada per l’Associació del Personal de “la Caixa i que estrena el Quadre escènic de la susdita Associació.

   El 1980, “ A casa s’ha apagat un estel”, obra guardonada als Jocs Florals de la Gascunya, amb Medalla d’Or. Traduïda al francès s’estrenaria a Saint Gaudens. Altres obres: “Diumenge tarda de set a  nou” o “ Dos afeccionats d’altura “, no es representarien mai. Heus ací els títols que s’hi integren:

     1)     Al freir será el reir ( comèdia )
     2)     Quien espera desespera  ( sainet )
     3)    La Jove de Can Jordi ( drama )
     4)    Viure com Déu mana ( drama )
     5)    No hi ha ferida més dolorosa ( drama )
     6)    Diumenge tarda de set a nou
     7)    A casa s’ha apagat un estel ( drama )
     8)    Dos afeccionats d’altura ( joguet còmic )

XVI .- Obra periodística

     La presència de l’escriptor a la premsa sempre ha estat una constant. La premsa esdevé una tribuna magnífica des de la qual pot hom expressar els seus pensaments, ideologies, inquietuds i
posicionament davant de les qüestions que genera la diària casuística. També aquesta labor pot cenyir-se  a recollir simplement el comentari sobre molts altres temes siguin de  caràcter social,  econòmic, polític històric, etc. La labor de l’autor ha estat en aquest aspecte molt extensa i variada, i ha trobat l’aixopluc de prestigioses revistes i periòdics.

 1)    Des de la tribuna de la premsa
 2)    Recull d’articles.
 3)    Testimoniatge  col·laboracions pels butlletins i
         publicacions de  “ la Caixa – Volum I  
 4)    Testimoniatge: col.laboracions pels butlletins i
        publicacions  de “la Caixa “ – Volum II
 5)    Articles de premsa – anys 60 i 70
 6)   Articles de premsa Diari Segre i altres publicacions.
 7)    Compilació d’articles i altres referències, realitzada
         l’any 1984.     
 8)   Tot una llarga experiència a través de les lletres -
        Primera part
 9)   Tot una llarga experiència a través de les lletres -
        Segona part
 10)  Els primers articles a publicar als Programes de
        Festa Major.
 11)  Articles, publicats en Programes de Festa Major, de
         les  Ciutats Pubilla o de les Fires de Primavera.
 12)  Recull -  Articles- informacions diverses- notícies
        personals.
 13)  Recull – Articles referències biogràfiques- notícies
        de premsa -  diversos.
 14)  Articles de premsa- anys 1999-2000.
 15)  Recull d’articles i altres referències.
 16)  Recopilació articles i altres referències.
 17)  Articles diversos i altres escrits.
 18)  Miscel.lània literària Comentaris i referències –
        Articles d’opinió – Altres col.laboracions
 19)  Miscel.lània – Referències personals - Articles –
         Critiques- Discursos i comentaris diversos -
         Anys  1995 - 2003
 20)  Visió retrospectiva – Referències – Articles- Discursos,
         Critiques – Comentaris diversos, entre els anys 95-03.
 21)   Articles i cròniques dels anys seixanta 1965-1969 
 22)   Articles de premsa-  originals i textos publicats a la
         premsa i altres medis
 23)   Presència a la premsa i altres medis -  articles,
         referències  i comentaris diversos.
 24)    Cròniques periodístiques – anys seixanta i setanta –
         Tom I.
 25)   Cròniques periodístiques – anys seixanta i setanta –
         Tom II.
 26)   Cròniques periodístiques –anys seixanta i setanta –
         Tom III.
 27)   Cròniques periodístiques – anys seixanta i setanta –
          Tom IV
 28)    Articles publicats al Diari Segre i altres referències.
 29)    Articles de premsa i altres referències – 1998-2000
 30)    Diversos – Comentaris de premsa, reportatges,
           crítiques.
 31)   Articles per “La Mañana”, el Butlletí de “la C aixa”
          i altres publicac ions ( textos ooriginals)
 32)   Miscel.lània: articles, reportatges i referències diverses.      
 33)   Recull d’articles i altres referències – Volum I
 34)   Recull d’articles i altres referències -Volum II
 35)   Articles, cròniques i referències diverses – Tom I
 36)   Articles, cròniques i referències diverses – Tom II
 37)   Articles diversos i altres escrits.

 38)   Articles ( originals en premsa)
 39)   Articles ( originals en premsa )
 40)  Articles i diversos
 41)  Articles i altres referències – anys 2003 - 2006
 42)  Articles i altres referències – Volum II- 2003-2006
 43)  Articles i altres referències – Volum  III – 2003-2006
 44)  Articles de premsa -  en  originals
 45)  Articles de premsa- 1999. 
 46)  Recull de reportatges de premsa, notes, articles
         i referències diverses.
 47)   Articles de premsa – 1999 – 2000.
 48)   Recull de referències d’índole diversa
 49)   Miscel.lània : Poemes, articles, referències
               diverses i col.laboracions.
  50)  Articles i cròniques dels anys seixanta – 1968-1969
   51)  Articles i cròniques dels any seixanta – 1968-1969
   52)  Articles Segre – text original – Volum I
   53)  Articles Segre – text original – Volum II   
   54)  Articles Segre – text original – Volum III
   55)  Articles Segre – text original – Volum IV
  56)  Articles, comentaris, crítiques i referències diverses
   57)  Articles, referències, crítiques i  reportatges
   58)  Articles de premsa ( originals en impressió)

XVII.- Intervencions a la Radio i a
la Televisió

    La radio i la televisió són dos extraordinaris mitjans de transmissió i comunicació que ha omplert moltes hores d’audiència i s’ha identificat amb la vida de la nostra societat. En ambdós mitjans  el nostre autor ha estat present reiterades vegades. Pel que fa a la radio, amb programes reglats en temps i data. Més restringida la presència a la televisió. L’inventari ha registrat, en ambdues modalitats, algunes mostres que relacionem:

1)  Programes de 1983 i 1984 radiats des de l’emissora
     de la  Pobla.
2)  La meva presència a la Radio i la Televisió
3)  Programes radiofònics – anys 1983-1984 –Volum I
4)  Programes radiofònics – anys 1983-1984 –Volum II
5)  Programes radiofònics – anys 1983-1984 – Volum III
6)  Programes radiofònics – anys 1983-1984 – Volum IV
7)  Cròniques per Radio Lleida – any 1986
   8)   Vae victis ! – Crònica radiofònica
  9)  La doctrina de Montesquieu dos-cents  cinquanta anys   
        després de la mort – Crònica radiofònica.
 10)  Sobre els nous pobres de corbata i vestit a mida
     Crònica   radiofònica.
 11)  Seixanta anys després del dia més llarg –Crònica
      radiofònica.
 12)  Les monarquies del segle XXI – Crònica radiofònica.
 13)  Rèquiem per l’ídol caigut – Crònica radiofònica.
 14)  Seixanta anys després d’ésser alliberats els camps
      d’extermini de l’Alemanya nazi – Crònica radiofònica.
 15)  L’alliçonador mestratge dels cementiris- Crònica
      radiofònica
 16)  George Orwell o el desengany del revolucionari
      idealista- Crònica radiofònica.
17)  Amarga decepció – Catalunya més que mai de genolls
         Crònica radiofònica.
18)   Castel Leó a la Vall d’Aran – Crònica radiofònica.
 19)   Els cinquanta anys de la nova església del Pont de   
        Suert – Crònica radiofònica.
 20)   Manuel Azaña en la memòria històrica – Crònica
       radiofònica.
 21)   Solituds crepusculars – Crònica radiofònica.


 22)   El Museu dels Raiers a la Pobla de Segur – Crònica
        radiofònica.
 23)   Adéu a la infància – Crònica radiofònica.
 24)   Als trenta anys de la mort del pensador francès   
          Jacques Maritain .- Crònica radiofònica.
 25)   Intransigència i dogmatisme .- Crònica radiofònica.
 26)   Somnis d’ahir, frustracions d’avui – Crònica
       radiofònica. 
 27)  Què fer amb la devastadora pandèmia de la sida ?-
         Crònica radiofònica.
 28)   Sobre la polèmica entrada de Turquia a la Unió
         Europea- Crònica radiofònica.
 29)   L’aclaparador domini de l’audiència sobre els
           comportaments de la televisió – Crònica radiofònica.
 30)   Les Dressanes nacionals: a la recerca d’una solució
          impossible ?.- Crònica radiofònica.
 31)   Els set-cents anys del naixement de Petrarca- Crònica
          radiofònica.
 32)   El món de les lletres rememora la figura d’Anton
           Cékhov  Crònica radiofònica.
 33)   La desmesura que domina el món del futbol – Crònica
          radiofònica.
 34)   Dublin  evoca el mític personatge de Leopold Bloom
      Crònica radiofònic
 35)   L’ombra allargada dels grans cementiris oblidats –
         Crònica radiofònica.
 36)   Jules Verne des de la perspectiva dels cents anys de la
          seva mort – Crònica radiofònica.
 37)   L’estupidesa com a sinònim de fracàs intel.lectual
         Crònica radiofònica.
 38)   Espanya : dues visions divergents – Crònica   
       radiofònica.
 39)   A l’entorn de l’inacabable conflicte israelià-palestí-
         Crònica radiofònica.

  40)   Amarga despertada a les cruels realitats de la
       messiànica acció del terrorisme musulmà –
       Crònica  radiofònica.
   41)  El Museu de la Vall d’Aran – Crònica radiofònica
42)    Tot recordant Marguerite Youcernar en el centenari
       de la seva naixença – Comentari radiofònic.
43)  El projectat tramvia elèctric Marignac-Salardú
          Crònica radiofònica
44)  Passat i present de Santa Maria de Mur – Crònica
          radiofònica.
45)  Collegats: una singular joia natural del Pirineu-
       Crònica radiofònica.
46)  La confraria de Sant Sebastià al Pont de Suert –     
       Comentari radiofònic.
   47)  El ràfting dins dels deports d’aventura – Crònica
               radiofònica.
48) La tràgica deriva del continent africà.- Crònica
       radiofònica
49)    Sobre el pensament polític i social de Norbert
       Bobbio- Comentari radiofònic
50)  El concili Vaticà II – 40 anys després- Crònica
          radiofònica
51)  El dit acusador de la memòria històrica. Crònica
       radiofònica
   52)  Sobre l’entristitor i cruel fenomen de la violència
       domèstica. – Comentari radiofònic..
   53) A la recerca dels falsos paradisos d’Occident – Crònica
          radiofònica.
54)    Patologies que inciten al crim, la violència i la
       destrucció.   Crònica radiofònica    
55) Jean Paul Sartre, el filòsof inspirador d’algunes   
       revolucions del segle XX – Comentari radiofònic.
56) El fenomen de les bandes urbanes- Comentari radiofònic
57) El permanent i descoratjador diàleg de sords.-
      Comentari radiofònic.

58)  La sempre ingrata hora del relleu – Comentari
        radiofònic.
59)   Ramon Admetlla “ Periquin”, músic i persona
        polifacètica.– Crònica radiofònica.
   60)   Déu, els Estats Units i la utopia del somni americà
   61)   Tot evocant la figura senyera del Dr. Jaume Fiella,
            filantrop i polític
   62)  “La Productora·” i la V all d’Aran
   63)   El Museu d’Art Sacre del Pont de Suert
   64)   En els dos-cents  anys  del naixement d’Alexandre
           Dumas
   65)   Rèquiem per un aristòcrata
   66)   Cròniques radiofòniques – Emissora Radio Lleida
            (original)
   67)   Cròniques radiofòniques – Emissora Radio Pobla
           (original )
   68)   El Pallars en la crònica radiofônica de Radio Lleida-
            1986 -1987
   69)   Cròniques per Radio Lleida entre els febrer i octubre
           de 1986

XVIII .- Discursos i comunicacions
    
      Un altra de les facetes dignes de remarcar de la personalitat Llorenç Sànchez ha estat la seva  condició d’orador. Constitueix en efecte aquest aspecte de la persona que s’adreça al públic, amb autoritat, destresa i precisió en el maneig del llenguatge, claredat en l’exposició de les idees i els conceptes i poder de convicció, una de les qualitats que més distingeixen, i que són alhora més de valorar.

   El nostre autor també en aquest punt ha excel·lit,  havent-ho demostrat a bastament a través d’una llarga i constructiva experiència, de la que n’esdevenen mostres prou eloqüents, algunes de les peces que reuneix la present rúbrica, més d’estimar atès que ha estat una persona, que sovint ha prescindit, en mèrits a una extraordinària facúndia,  de suports escrits.

    Un altre capítol, inclòs en aquesta mateix rúbrica, és el de les Comunicacions, que ha presentat en gran nombre de simposis, taules rodones, sessions d’estudi o a reunions i assemblees acadèmiques:  

1)  Pregó sobre el 75 aniversari de l’Associació del
     Personal de “ la Caixa”.
2)  Presentació del llibre “Dels cims del Montsec als Plans
      de la Noguera”.
 3)  Comunicació al Col·legi d’Enginyers sobre Emili Riu i
      Periquet
4)  El projecte Rouviere a l’entorn d’un ferrocarril Lleida
      França per la Ribagorça i l’Aran  Ponència.
5)      Parlament a Bossost amb motiu de l’Homenatge a Mn.       
       Josep  Condó.
6)  Sobre els passos de la història: la qüestió dels Maquis.
      Comunicació.
7)  Victoriano Muñoz i Oms-  creador i empresari de vasta
      visió- Comunicació
8)  La Canadenca: presència al Pallars – Comunicació
 9)  Les comarques pirinenques en relació a Solidaritat
        Catalana – Comunicació.
10)  Manifest en defensa del tren de la Pobla – Proclama
 11)  La Fira de Salàs - Comunicació
 12)  Els viatges de Franco al Pirineu -  Comunicació
 13)  Sobre la figura de Fred Stark Pearson – Comunicació
 14)  El túnel de Vielha , la realització que alliberà la Vall
        d’Aran d’ancestrals servituds.- Comunicació
 15)  Enric Porta, ambaixador des de l’art de les belleses
        del Pirineu – Comunicació
 16)  La central reversible d’Estany-Gento-Sallente a la Vall
         de Cabdella – Comunicació
 17)  La Societat “Comú de Particulars” de la Pobla de 
         Segur  - Comunicació.
18)    El viatge del rei Alfons XIII a la Vall d’Aran- 
       Comunicació
19)    Els túnels previstos en relació a l’àrea del Pirineu lleidatà- Comunicació.
20)  Difícil de concebre el redreçament econòmic del
       Pirineu, sense el túnel de Salau – Comunicació
21)  Sobre el nou fenomen del turisme industrial  -
       Comunicació
22)  Memòria del XI Certamen Literari de l’Associació del
       Personal de “ la Caixa”. 1957
23)  El món del cinema evoca la figura mítica de Greta
       Garbo  Comunicació.
24)  Els qüestionaris de Francisco de Zamora –   
       Comunicació
25)  L’Enher: incidència socioeconòmica a la comarca de
       l’Alta Ribagorça - Comunicació
26)    El Dr. Lluís Casanovas, incansable promotor cultural
  a la Pobla i a Pallars dels valors culturals i artístics-
        Comunicació
27)   La fàbrica de cements de Xerallo – Comunicació.
28)  La Guerra dels Segadors en relació al Pallars-
        Comunicació
29)    La darrera sessió del Conselh Generau dera Val
       d’Aran - Comunicació
30)  El Centre Excursionista de Catalunya ha celebrat els
       130  anys d’existència. – Comunicació
  31)  La Guerra Civil al Pallars – l’acció de l’aviació  -
         Comunicació.
32)  Significació i abast dels “ Capbreus” com a font   
       d’informacions històriques – Comunicació
33)  El sagnant episodi de la crema de l’església de la Pobla
       pels carlistes, el març de 1873. – Comunicació.
34)  Cents anys després de l’excursió filològica de Mn.
         Antoni Maria Alcover a les comarques del Pirineu  –
         Comunicació

 35)  La situació de la llengua catalana en els anys quaranta,
         a través del testimoni excepcional de Josep Pla.
         Comunicació   
 36)  La Vall d’Aran durant la Guerra del Francès  -
        Comunicació
 37)  El paper de la comtessa Valença de Tost i el seu
        testament -  Comunicació.
 38)  La carta de Franquícia de la Pobla de Segur, de 17 de
        gener de 1268 – Glosa.
 39)  El curiós i original llegat arquitectònic, a Pallars, de
        Jacint Gòmez “ el carlí “.  Comunicació
 40)  Els orígens del Comú de Particulars i l’enfrontament
        dels fundadors amb els Llorens i Puigcerver. Ponència.
 41)  La tercera i última carlinada al Pallars- Comunicació
 42) Josep Maria Boixareu i Areny, referent altament positiu
        de gestor municipal – Glosa-resum.
 43) Fires i mercats a Pallars i a l’Alta Ribagorça –    
        Comunicació
 44)  Les institucions de govern de l’Aran Històric –
        Comunicació
 45) Juli Soler i Santaló, pioner del moviment excursionista a
        Catalunya – Comunicació.
 46)  Sobre dos documents de l’Arxiu Ducal Medinaceli –
        Exposició i comentari - Comunicació 
 47)  Transcendència i vocació plebiscitària del nou
         Estatut de Catalunya – Comunicació.
 48)  Felip Aner d’Esteve, l’aranès que fou protagonista a les
      Corts de Cadis – Comunicació.
 49)  L’Església entre l’hostilitat i la incomprensió
      Colaboració per la Revista “ Església d’Urgell”.
 50)  Sobre la població prehistòrica de les zones
      del Pirineu – Comunicació.
 51)  Persistència del doctrinarisme nacional-franquista-
         Comunicació.
 52)  El paper primordial dels escriptors en la defensa 
      de la llengua catalana – Comunicació.
 53)   Hug Roger III , últim comte de Pallars.-
          Comunicació.
 54)   Valentí Almirall: memòria de l’indiscutible teòric
         del  nacionalisme de Catalunya – Comunicació
 55)   Els 50 anys de la creació del Parc Nacional d’Aigües
         Tortes i Llac de Sant Maurici.- Comunicació
 56)   Influència del centre Comarcal Lleidatà en el redreça-
          ment i promoció de la cançó catalana.- Glosa-resumen
 57)   Ramon Llull i la contribució que fa a l’ús i perfeccio-
      ment de la llengua catalana.- Comunicació
 58)   L’abadiat de Gerri: orígens, procés i abast.
      Comunicació
 59)   Emissió de paper moneda a la Pobla de Segur –
      Comunicació
 60)   Memòria apassionada de l’Agustí Seguí, filantrop
          i mecenes  d’excepció -  Article 
 61)   La instauració de la Diputació Provincial – Gestió i
          influència a les comarques del Pirineu.- Comunicació
 62)   La situació demogràfica del  Pallars Jussà, a través
         del temps.- Comunicació- Glosa.
 63)   Notícia d’algunes formacions musicals que   
          funcionaren a Pallars, dels anys quaranta als setanta -  
          Comunicació
 64)   Presència i influència dels monestirs en el Pallars
       medieval - Comunicació.
 65)   El Pallars del segles XVIII, segons la visió d’un
          estranger- Comunicació.
 66)   Sobre el privilegi de la Querimònia atorgat als
          aranesos l’agost de 1313. Comunicació.
  67)   Les fargues que funcionaren a l’entorn de l’explotació
          del ferro del Pirineu – Comunicació.
  68)   La Regència d’Urgell a través de la constància d’un
          testimoni directe.- Comunicació.
   69)  La ruta castellera a les comarques de Pallars i l’Alta
          Ribagorça.- Comunicació.
   
 70) Presentació del llibre “ Noms de cases antigues de la
         comarca del Pallars Sobirà” de Silvi Montaña.
  71)   Sobre l’Arxiu Ducal Medinaceli - Comunicació -     
  72)  La història dels nostres pobles en el nomenclàtor dels
    seus carrers – Glosa.
  73)  Gerri i l’explotació que féu de la sal – Resumen.
  74)  Ramon Violant i Simorra, l’home que recuperà el
         món antic de la ruralia pallaresa – Glosa.
  75)  Sobre la parla dialectal a Pallars. -  Comunicació
  76)  La Guerra de la Ribagorça 1567-1591. Comunicació
  77)  Arnau Mir de Tost, cabdill i polític - Comunicació
  78)  El vell problema de la travessia de la carretera per
         l’interior dels pobles.- Comunicació
  79)  Visita a la regió dels llacs de Capdella - Comunicació
  80)  El Parc natural de l’Alt Pirineu – Glosa-resumen.
  81)  El Balneari de Caldes i la Consòrcia de Boí
          Comunicació
  82)  Les centrals hidroelèctriques de les Vall d’Àneu
         Comunicació
  83) La Guerra Civil al Pallars – Comunicació.
  84)  Sobre les arrels basques del Pirineu català occidental
         Comunicació.
  85)  Andreu Saura i el bandolerisme a les comarques del
          Pirineu – Comunicació.
  86)  El llinatge dels senyors d’Erill a l’Alta Ribagorça
         Comunicació.
  87)   La reserva natural de Caça del Pirineu de la serra
          del  Boumort –Comunicació.
  88)   El Comtat de Pallars – Comunicació
  89)   El port de la Bonaigua i la necessitat d’obviar la
          dificultat actual d’aquest estratègic  pas de muntanya
          Comunicació
  90)  El Bisbat de Roda – del 956 a 1149 – Creació, vigència
          i extinció -   Comunicació.
  91)  Les centrals hidroelèctriques de les Valls de Cardós-
         Comunicació.
  92)  Les centrals hidroelèctriques de la Vall del Barravés
         Comunicació.
  93)  Parlament – octubre de 2002 – amb motiu de
         l’assemblea del personal de “la Caixa” al Princesa
         Sofia -  50 anys amb  “ la Caixa”.
  94) “La Productora” i el paper rellevant que duu a terme a
          la Vall d’Aran. Comunicació. 
  95)  El Museu de la Val d’Aran – Comunicació.         
  96)  Discursos ( Medalla Macià – Mare Güell –  Emili Riu-
         Manifest del tren Lleida- la Pobla  i altres )
  97)   El 70 aniversari de les Monges de la Vetlla, el 18
      de juny de 1998  ( Estrena del c/ M. Güell)
98)  Els principals llinatges del Pallars- Època medieval
        Comunicació
 99)   Concessió Creus de Sant Jordi – 2015. Generalitat
         de Catalunya – 7 de maig.
100)  Discurs Assemblea del Personal de “la Caixa”·  de la
          Província de Lleida – juny de 2002.
101)  El castell dels comtes de Pallars a València d’Àneu-
          Comunicació
102)  La Guerra de Sucessió en relació a les comarques
         del Palllars -  Comunicació
103)  Discurs amb motiu  de l’entrega “· Medalles Macià”-
        Octubre de 1998.
104)   Ponència sobre Turisme, sessions del Consell
         Econòmic Sindical – Tremp, abril de 1971.
105)  Influència del Centre Comarcal Lleidatà en el
          redreçament i promooció de la cançó catalana
106)  Gaspar de Portolà, militar i explorador intrèpid.-
          Comunicació
107)   Discursos :  1) fill predilecte Sr. Seguí; 2) celebració 50
          anys amb la Caixa; 3) Homenatge al mestre Josep Castells                 
         4) Manifest en  favor de les Monges de la Vetlla; 5)
          Manifest en defensa del tren de la Pobla ; i  6)  Ponència
          sobre Emili  Riu.   

 108)  Sobre aquells llibres d’altri dels quals n’he fet la
         presentació   ( Un hombre en su vida de maestro, El
       silenci dels dies; la Conca a pas lleuger, Al fil dels
          meus records;  el general Moragues, Maria Rúbies,
          Eduard Aunós, l’església de Covet, 25 i drets turistics
      de les V alls d’Àneu, Vall Vall Fosca-  Histôries i
      Paisatges ....)
109)   Miscel.lània: Articles,referències, programes
      crítiques i comentaris ( originals en impressió)

XIX .-  Traducció
  
    Aporta notícia aquest apartat d’aquelles traduccions que l’autor ha dut a terme, ja sigui d’algunes de les obres pròpies, ja d’altres autors. La labor de traductor acostuma a ser més delicada i exigent del que sol estimar-se, d’ací que hagi confessat que sempre l’han decebut les traduccions que s’han fet d’alguns dels seus llibres, quan aquesta no ha recaigut directament en ell.

1) Venerable Mare Maria Güell i Puig – Una vida     
    dedicada a Dios i a la caridad de P. Josep M. Solé i  
    Roma.  (del castellà al català )
2)  Cartoral de Lavaix – Documents ( del llatí al català )
3)  Cartoral de Santa Maria de Gerri ( del llatí al català
4)  Arxiu Ducal Medinaceli- Documents  ( del llatí al català)
5)  Infinita y profunda nit, ( del català al castellà )
6)  Los Valls de Cardós y la centrals hidroelèctriques que
      hi funcionen ( del català al castellà)
7)  Era illa des diamants e altri poemes de Mn. Josep
     Condó ( de l’aranès al català )
   8)  A casa s’ha apagat un estel ( del català al francès )
   9)  Consells i records de la M. Maria Güell per la Mare
         Montserrat   Esteva ( del castellà al català )
 

  10) La Vall d’Aran - resumen històric ( del català al
         castellà )  
  11) La Pyreneide – Cant de gesta de Bernad Sarrieu –
         ( del francès   al castellà ). -    
  12)  Col.lecció de documents recopilats per l’historiador
          Miret Sans  ( del llatí al català ).                                                                  
  13)  La Pobla de Segur – puerta del Pirineo
          ( del català al castellà )
 14)  Los días grises - Poemas ( del català al castellà )
 15)   Ausencias – Poemas  ( del  català al castellà)
  16)   La sombra alargada de los recuerdos – Poemas
       ( del català al castellà )
 17 )  Afanes juveniles – Poemas – (del català al castellà)
  18)   Caminos sin retorno – Poemas (del català al castellà)
  19)   Sueños y esperanzas – Poemas  (del català al castellà)
  20)   Soledades otoñales – Poemas – ( del català al castellà)
  21)   Rosas y espinas – Poemas- ( de català al castellà) 
  22)   Oficio de tinieblas –Poemas ( del català al castellà)
  23)   Alivio del alma juvenil –Poemas  ( del català al
      castellà )
  24)   Paisaje de otoño – Poemas ( del català al castellà)

XX. Guionatge
  
   L’autor que figura com a titular en el registre de guionistes del Departament de Cultura de la Generalitat, ha dut a terme una meritòria labor en aspecte tan suggestiu i alliçonador com són els reportatges i documentals. Se’n fa constar la relació íntegra, si bé, només s’han pogut dipositar al Fons unes poques cintes del conjunt de treballs realitzats, entre aquests “la Pobla, ciutat Pubilla de la Sardana, 1967”; “Sant Miquel del Pui” ,“la Sèquia dels Molins” i el reportatge sobre les centrals de les valls de Cardós.

1)  La Vall de Capdella – un espai privilegiat el cor de Pirineu.-  Documental rodat el 1969 a cura de Ramon Ferrer i el seu equip.

2) La nova estació de Llessui, un guany destacat del món turístic – Documental rodat per Robert Nogués  i el seu equip, el 1966

3) La Pobla de Segur – Ciutat Pubilla de la Sardana, 1967.- Reportatge rodat per en Joan Arnalot, Eduard Boixereu i Rosa Vila, el 1967

4)  Josep Condó, un passeig per la vida del destacat escriptor aranès- Documental rodat per en Francesc Boya i el seu equip pel programa de televisió “ Era llucana” – any 1976

5) L’Aplec de Sant Miquel del Pui, a la Pobla de Segur.- Reportatge rodat per Ramon Admetlla i el seu equip . Any 1965

6)  Sort : Història i present de la vila dels comtes de Pallars. Documental rodat per Ramon Ferrer, el 1969.

7)  La ruta medieval del Pallars – Documental rodat per Marius Fondevila, pel programa de televisió “Indrets de Catalunya “.

8)  Pels camins de la Noguera Pallaresa – reportatge rodat per Ramon Ferrer i Vila  –any 1971.

9) La Sèquia dels Molins: un assaig de concentració industrial de la segona meitat del segle XIX, a la Pobla de Segur.- Documental a cura del Comú de Particulars i rodat per l’Esteve Deulofeu , el 2003.10)  El Santuari d’Arboló. Documental rodat per l’equip de televisió TV3, pel programa “ Els camins de la calma”, el 2004.

11) Viatge a Egipte i visita als grans vestigis de l’era dels Faraons- Documental rodat per l’Esteve Deulofeu, el 1999.

12)  El misteriós i teocràtic estat d’Athos.- Documental rodat per a la televisió, a cura de Marius Martínez, el 1987.

13)  Viatge a Israel i als escenaris bíblics del desert del Sinaí.- Documental de Martí Sanroman, rodat el 1993.

14) Viatge al Iemen, un país ancorat en el passat – Documental rodat per l’Esteve Deulofeu, el 2005

15) Tavascan: l’aventura hidroelèctrica de les Valls de Cardós, documental a cura de l’equip de Joan Tatjer- 2005.

16)  Mur, una referència  en la secular deriva històrica del Pallars, rodat per Cruz Pereda, el 2004.
        
   17)  Audiovisual sobre Emili Riu i Periquet- documental
        per l’Esteve Duelofeu Bosor, el 2008.
                                                   
XXI .- Originals de treballs aportats amb caràcter testimonial

      Recull aquest apartat un nombre de treballs, en original, corresponents molts dels mateixos, a les primeres etapes de l’autor, amb la significació afegida d’esdevenir un testimoni amable i humà, lligat al primigeni món de la vida del nostre home  quan en el seu pensament i aspiracions, tot eren somnis i  esperances de futur. Treballs que li foren guardonats de manera reiterada,  i que li obriren el camí d’una fructífera i gloriosa deriva intel·lectual.

1)  La vida familiar y la vida social en las encíclicas y
     radiomensajes de su Santidad Pio XII – Premi Certamen   
     Literari “la Caixa” 1951
   2)  Breve ensayo sobre una figura inmortal de nuestro    
        teatro (Tirso de Molina) – Premi Certamen Literari    
       “la Caixa” 1951.
3)  El Servicio Médico-Quirúrgico, una necesidad en el
     panorama asistencial del personal de “la Caixa”.  (recull
     el primer projecte de la Mútua que avui funciona al si de  
    “la Caixa” )
4)  El Ahorro fuente de riqueza y de prosperidad – Premi
     certamen  Literari del Comú – any 1951
5)  Proyección de la Sociedad “Común de Particulares”  en
     el arte y la cultura – Premi II Certamen literari del  
     Comú-  any 1952
   6)  Problemàtica en la gestión de una Oficina de una Caja
     de Ahorros- Premi I Treball Professionals de “la Caixa”
        any 1972 .
   7)  Proyecto de organización y estructuración de un
        Servicio  Médico- Quirúrgico de la Asociación  del
        Personal  de la C.P.V.A. 
   8)  Emili Riu i Periquet – estudi biogràfic – Text original
   9)  El Pallars entre els segles VIII i XV – síntesi històra.
 10)  Archivos, papeles y recuerdos o la pequeña historia de
         nuestra Institución en los años cincuenta-  Treball      
        Premiat al II Ccurs de Treballs Professionals de la Caixa-
        Març 1973          
11)  Aspectos más sobresalientes  de  la  Obra benéfico-
        social de las Cajas de Ahorro Españolas - Treball  
        premiat al I Concurs    de Treballs Professionals de “la
        Caixa” – Octubre 1971.   


12)   El monestir de Santa Maria de Gerri- passat i present  
          de la  gran abadia benedictina del Pallars
          (text  original )
 13)   Intimitats i reflexions ( text original )
 14)   Catalunya : nous horitzons
 15)   La Vall d’Aran – síntesi històrica
 16)   L’aventura de l’Aigua – Cent anys dels primers
         projectes  hidroelèctrics de Lleida.
 17)   Meditacions i aforismes
 18)   El FF. Lleida – la Pobla de Segur – Història i
          vicissitud- 1856 - 1951
 19)   El Baró d’Eroles – estudi biogràfic
 20)   Daniel Ramoneda – síntesi biogràfica
 21)   Lluís Casanovas i Borrell – Metge i historiador-
          biografia
 22)   Deu ribagorçans insignes
 23)   Mn . Josep Condó i Sambeat – una figura destacada
         de la cultura aranesa.
 24) “La Productora” i el paper rellevant que assumeix
         en els aprofitaments hidroelèctrics del Pallars i la
         Vall d’Aran
 25)   La Pobla de Segur – porta del Pirineu
 26)   Reflexions al compàs de trenta dies
 27)   Paisatge de tardor - Poemes
 28)   Des de la tribuna de la premsa
 29)   Ramon Mauri i Arnalot - biografia
 30)   El Corregiment  de Talarn – institució, vigència i  
         extinció – 1716-1836
 31)  Ara fa cent anys – Capdella,. Talarn i Serós, tres fets
        essencials en el món de l’electricitat.
 32)  L’aventura hidroelèctrica de la V all de Capdella
 33)  Las Cajas de Ahorro como instituciones financieras
 34)  Jesús Forga- pedagog i educador – text original.
 35)  L’Alta Ribagorça – segles XI-XIII – a través del 
        cartulari de Lavaix.

XXII .- Recull  epistolar

       L’autor s’ha demostrat al llarg de la seva deriva personal i intel·lectual, un decidit conreador del gènere epistolar. Una part d’aquesta correspondència, rebuda i despatxada, alhora que testimoni de primer ordre, apareix reunida en els Volums que integren  aquesta rúbrica de l’Inventari general.

    Tot aquest abundós material ens acosta amb perfils molts particulars i definits al pensament i el tarannà humà i intel.lectual de l’autor.

    1)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum I   
    2)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum II
    3)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum  III
    4)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum IV
    5)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum V
    6)    Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum VI
    7)    Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum VI
    8)   Correspondència ( rebuda i despatxada )   Volum VIII
    9)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum IX
  10)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum X
  11)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XI
  12)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XII
  13)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum
  14)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XIV
  15)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XV
  16)   Correspondència ( rebuda i despatxada)     Volum XVI
  17)   Correspondència (rebuda i despatxada )     Volum XVII
   18)   Correspondència (rebuda i despatxada )   Volum XVIII 
  19)   Correspondència (rebuda i despatxada )     Volum XIX
  20)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XX
  21)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XXI
  22)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XXII
  23)   Correspondència ( rebuda i despatxada)   Volum XXIII
  24)   Correspondència ( rebuda i despatxada )   Volum XXIV
  25)   Correspondència ( rebuda i despatxada )    Volum XXV
  26)   Correspondència ( rebuda i despatxada )   Volum XXVI
  27)   Correspondència  (rebuda i despatxada) Volum XXVII
  28)   Epistolari  anys 2010-2012  - Volum XXVIII                
  29)   Epistolari   –   anys 2006- 2010-     Volum XXIX
  30)  Correspondència (rebuda i despatxada) Volum XXX


XXIII .-  Obra poètica
  
   Tots sabem que Llorenç Sànchez i Vilanova que vebnia d’una excel.lent formació literària, rebuda del Seminari d’Urgell (1941-1945), irromp en el món de les lletres com autor de meritòries composicions poètiques que li són  premiades en diversos Jocs Florals de l’època, als quals acudeix de forma assídua.
 
     Aconsegueix repetits premis,  entre aquests la Flor natural, la Viola i l’Englantina, que l’acrediten  com a Mestre en Gay  Saber. Aquest apartat recull una part prou significativa de la labor poètica del nostre autor.

    1)  Esplai de joventut – Poemes
    2)  Paisatge de tardor - Poemes
    3)   Els dies grisos - Poemes
    4)   Camins sense retorn - Poemes
    5)   Somnis i esperances  - Poemes
    6)   Absències - Poemes
    7)   Tardorenques solituds - Poemes 
    8)   Afanys de joventut - Poemes
    9)   L’ombra allargada dels records - Poemes
  10)   Cant al sentiment  en cinc poemes  ( Premi
           Guilllem Viladot )
  11)   Roses i espines - Poemes
  12)   Ofici de tenebres - Poemes
  13)   Inquietuds i afanys - Poemes
  14)   Ausencias – Poemas ( versió castellana)
  15)   Los días grises – Poemas ( versió castellana)
  16)   Rosas y espinas – poemas ( versió castellana)
  17)   Paisaje otoñal – Poemas ( versió castellana)
  18)   Alivio del espíritu – Poemas  ( vesió castellana)
  19)   Caminos sin retorno – Poemas ( versió castellana)
II
Secció Diplomàtica
amb altres
fonts d’Informació local


 XXIV .- Fons diplomàtic

      De manera complementària al Fons Bibliogràfic que reuneix primordialment l’obra de Llorenç Sànchez i Vilanova, s’ha estimat adient i d’una gran rellevància, dotar la institució d’una Secció diplomàtica, destinada a recollir tots aquells documents que pel seu caràcter de testimoni històric i de font d’informació, poden esdevenir un valuós patrimoni que necessariament ha de servir a enriquir el camp d’estudis en favor dels interessos culturals de la Pobla i comarca.

    Aquesta secció comptarà de primer amb els documents que han estat donats gentilment per titular del Fons, i segonament,  amb una col.lecció d’aquelles obres, ja publicades, que poden estimar-se l’avançada en el camp de l’estudi del Pallars.

    Cal remarcar d’aquesta Secció diplomàtica el caràcter obert que adopta, en el sentit de ser receptora en el futur de noves aportacions. Així documents que poden romandre oblidats en diversos llocs, i que no deixen de ser d’alguna manera testimonis del passat, com ara, testaments, escriptures de capitulacions, resolucions judicials, plets, convenis, contractes, deixes,  resolució d’actes documentats, memòries, informes etc. etc. poden trobar el seu espai en aquesta Secció, passant a enriquir un fons que en tot cas en mans d’estudiosos i historiadors pot esdevenir un eina important en la seva labor de reconstruir i donar vida a fets i circumstàncies que han conformat la vida, usos i costums de les nostres comarques en el passat. Es compta pel moment amb els títols següents:  

1)  Historia, Instituciones y Documentos – Col.lecció
      Documents   de l’Arxiu Ducal Medianceli .- ( inclou la
      Carta-Pobla de 17 de gener de 1268)
2)  Llibre de les Ordinacions y Statuts de la Consòrcia de
     N. S. de  Caldes de Bohy ( col.lecció documents )
3)  Cartulari del monestir de Santa Maria de  Lavaix
4)  Cartulari del monestir de Santa Maria de Gerri.
5)  Manuscrits referits al casal dels Erill a l’Alta
        Ribagorça
6)  Documents originals dels qüestionaris de Francesc de
      Zamora, relacionats amb diverses viles i nuclis del  
      Pallars i l’Alta Ribagorça – anys 1789 i 1790.
7)  Resposta del Corregiment de Talarn al qüestionari
        de  Francisco de Zamora ( 1789 )
8)  Resposta de la  Pobla de Segur  al qüestionari  de F.
        de Zamora – 1790. ( edició a cura del Comú de
        Particulars)
9)  Els meus avantpassats ( inventari de documents casa
     Josep de Vilamolat, a cura de Josep Castells i Serra )  
 10)  Las Fuerzas Hidráulicas de Cataluña- Saltos de la
         Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, S.A. 
 11)  Ferrocarriles transpirinaicos -  Cambra Oficial de
         Comerç i Indústria de la província de Lleida – 1930 )
 12)  Paschalis Araguás Guardia et V Sociorum – Positio
         Super Martyrio – Romae 1998-  Congregatio de
         causis Sanctorum     P. N. 612.
 13)  Privilegis i Ordinacions de la Vall d’Aran – Ferran
         Valls i  Taberner.
 14)  Capbreu de la Sagristia de la Ntra. Sra. de Ribera,
         de l’any  1489 , autoritzat per Aparici Bernadines
         ( document)
 15)  Novena a la Puríssima y Verdadera Mare del Fill de
         Déu Maria Santíssima – 1682.
 16)  La población prehistórica del Pallars según los
         resultados de las investigaciones del Instituto de
         Estudios Pirinaicos.   Joan Maluquer de Motes
 17)  Projecte de Pla Comarcal de Muntanya – El Pallars
        Jussà 1988.  Direcció general de Política Territorial.
 18)  Ferrocarril eléctrico de Pobla de Segur a Pont de
         Rey  (comentari i  croquis )
 19)  L’aportació  dels Pirineus a l’electrificació de
         Catalunya al començament del segle XX

   20)  Constitució i reglament del Centre Poblatà moral i
          instructiu, sota l’advocació de Ntra. Sra. del Rosari
          i del gloriós Sant Blai
   21)  Excursió a la Pobla de Segur i sa comarca, per
          Ceferí   Rocafort.
   22)  Vocabulari de la Conca de Tremp – Antoni Fortuny
23)  El segle de la llum, mig Pallars a les fosques.- Les
          minicentrals del Pallars Sobirà, un procés atípic
          d’electrificació. Treball col.lectiu  de l’Institut  de 
          Segon Ensenyament de Sort.
24)  Pobla de Segur y comarca.- A l’entorn d’una ruta
       prehistòrica. - Joan Fusté – Introducció Llorenç Sànchez.
25)  50 aniversari – 1951-2001 – 13 novembre – Ferrocarril
        leida- la Pobla de Segur
   25)   Capbreu de la vila de la Pobla de Segur, fet l’any 1669
           ( obtingut de l’Arxiu de Casa Motes )
   26)   Documents : Feudalisme en els Pirineus- Joaquim
            Miret i Sans.
   27)    Documents : dos documents: donació i privilegi-
            Joaquim Miret i Sans
   28)    Documents – Tres documents: dues vendes i una
            concòrdia – Joaquim Miret i Sans.
29)   Documents : Concessió de la jurisdicció criminal a
            Simon d’Eroles – Joaquim Miret i Sans
30)   Documents: Tres documents – dues sentències i  un
            conveni – Joaquim Miret i Sans
31)   Conferència sobre Emili Riu – Josep Varela
32)   Sanitarios del Pallars durante la Guerra Civil  -.
           Dr. F.Xavier Solduga.
   33)   Conferència sobre Emili Riu- Dr. Joan Carles Alayo
   34)   La Confraria de Sant Sebastià del Pont de Suert-
           Ramon Larrégola i Antoni Pasqual.
   35)   La Hidroelèctrica de Catalunya a les Valls d’Àneu-
           reportatge Ll. Sànchez i Vilanova     
   36)   Les mines de Malpàs i de Cierco- Correspondència
        Interior de l’empresa MIPSA
   37)   Butlletí oficial del Bisbat d’Urgell
   38)  Convenis amb Tallers de Catalunya i amb Fecsa-
          Endesa. ( accions dins del projectat Centre de
          Minusvàlids a la Pobla de Segur  )
   39)  Col.lecció de documents sobre Santa Maria de Mur.
        Volum   I i II
   40)  COPISA – col.lecció de fotos.
   41)  Documents  recopilats per Joaquim Miret i Sans
   42)  Documents – arreplega de documents i notícies
   43)  Acta de la Reunió Ordinària del Patronat de Sant
       Miquel del Pui, del dia 30 de gener de 2004
   44)  ENHER – Revista “ la Voz del Pont”.
45)  ENHER – Llibre d’Or de la Residència “ la Farga”.
46)  Memòries dels Certàmens literaris del Col.legi de
          les R. Sagrada Família – anys 1967 i 1968.
47)  La producción de electricidad en las centrales
        hidroeléctricas y térmicas de Cataluña.
48)  Rapport – Informe de les condicions geogràfiques
          de l’àrea pirenaica hispano-francesa.
49)  Guia de los càtaros –Ernesto Milà.
50)  Ratificació del comte de Pallars de 6 d’agost de 1434 –      
       recuperat per Joaquim Miret i Sans.
51)  El Dr. Lluís Casanovas i Borrell – recull d’articles.
52)  La fabricación de cementos en España la fàbrica de   
       ciments de Xerallo.
53)  Resultado de los bombardeos efectuados por la A/88
       de las posiciones al este de Zaragoza, desde el 14 al 21
       de febrero de 1937.
54)  Els preceptes carolingis per al Pallars – segle XI –
       Ramon d’Abad
   55)  Documents – inclou el volum diversos documents solts
       amb altres elements d’interès.
56)  Escriptura de la Cia. Riegos y Fuerzas del Ebro
57)  Proposta d’esmenes al Pla Comarcal de Muntanya –
       1982
58)  Documents - Volum I – Joaquim Miret i Sans
59)  Documents – Volum II – Joaquim Miret i Sans
60)  Documents – Volum III – Joaquim Miret i Sans
61)  Documents – Volum IV- Joaquim Miret i Sans
62)  En defensa pròpia – Mn. Agustí Coy
   63)   Ordenanzas de la Hermandad de San. Miguel
        Arcangel de la Pobla de Segur
   64)   Restauració  de l’església romànica de la Pobla
        de Segur – Projecte i memòria.
65)  La Cova de Toralla – J. Maluquer de Motes.
66)  El Pallars : la Ventafocs de Catalunya ( reportatge a 
       Tele-Exprès amb Ferran Monegal ).
67)  Escriptura de compra-venda de casa Mauri.
68)  Qüestionari de Zamora – Corregiment de Talarn
69)  Qüestionari de Zamora – Documents - Volum I
70)  Qüestionari de Zamora – Documents – Volum II
   71)  Miscel.lània literària – Ll. Sànchez Vilanova -   lª part
   72)  Miscel.lània literària – Ll. Sànchez Vilanova -   2ª part
   73)  Miscel.lània literària – Ll. Sànchez Vilanova -   3ª part.
   74)  Pàgines extractades de l’obra de Zurita “ De los
          Anales de Navarra”. 
   75)  Pàgines extractades de l’obra de Jeroni Zurita “ Los
          Anales de la Corona de Aragón “
   76)  El Parc dels Raiers ( projectes )
   77)  Àlbum fotos utilitzades documental sobre Emili Riu i
           Periquet
   78)  Manifest publicat per Eduard  Aunós Pérez, en relació
          resultats de les eleccions regionals de 1918, districte
          Sort- Vielha.
   79) Dietari de l’excursió  filològica 1906 – Antoni M
   Alcover
  80)  De les mules a l’electricitat via vapor - Aresta
  81)  En Tramway de Marignac an Val d’Aran-  Jacques
         Bergeon
  82)   Llibre de les esglésies del Reial Patrimoni  - Castellbó
          Arxiu de la Corona d’Aragó  - novembre 1194
 
   83)  Privilegis i ordinacions de les Valls pirinenques:
          Vall d’Àneu, Vallferrera i Vall de Querol- F.Valls
           i Taberner.
   84)   Documents – Dos Capbreus,  ambdós atorgats  en el
           1602 i recopilats per Joaquim Miret I sans
   85)   Documents  - Col.lec ció de Camps  - Tom 61- Manus-
           crits de la Biblioteca Nacional de París – 1135-1488 - 
           Joaquim Miret i Sans
   86)   A l’entorn del conflicte Aunós-Riu pels resultats de
           les eleccions de 24 de febrer 1918.
   87)   Documents: Relació  de fets recopilats per Baudon
           de  Mony i que formen part de la història del comtat
           de Castellbó  - 988- 1308 . Notícies de la família de
           Caboet   - 1030-1199. Arxiu Joaquim Miret i Sans
   88)   Documents: Quatre documents, un de venda, una   
           donació, una protesta i una manifestació d’herència.
           Manuscrits  propietat del Dr. Mir Bastús de Tremp i
           recopilats per J. Miret i Sans
   89)   Documents:  Cinc documents: Quatre de venda i
           un de domini, propietat del Dr. Mir Bastús de
           Tremp i cedits a Joaquim Miret i Sans.
   90)   Documents : Un homenatge, una enumeració de
           finques i un conveni-  documents  recopilats  per
           Joaquim Miret i Sans
   91)  Inventari dels béns que formaren l’herència del
          conegut polítc, Francesc Cambó i Batlle.
   92)  Documents extractats de les Ordinacions i Estatuts  de
          la Consórcia de Sta. Maria de Caldes
   93)  Estudi sobre l’Escut d’Armes de la Pobla de Segur
   94)  Acta dels acords de la Conferència dels Poders locals
          i regionals, - Estrasburg  octubre 1985
   95)  Documents-Manifest sobre la vila  d’Spill 1519
   96)  Historial i Abaciologi dels principals monestirs del  
          Pallars i la Rivagorça- Ramon d’Abadal
   97)  Història del Llenguadoc – segles IX i X
  
98)  Escriptura de compra-venda de la finca del Parc
       municipal de 19 novembre 1934
99)   Apuntes históricos filatélicos de la Conca de 
         de Dalt.
100)  Dossier sobe la documentació utilitzada  en la  gestió
         de la “Llei  d’Aran”   1978-1984
101)  Col.lecció  Diplomàtica- reuneix diversos instruments
          Notarials
102)  Col.lecció Documents- Castellbó, vall de Ferrera i
  altres juridiccions, recopilats per J . Miret i Sans. III
Bibliografia bàsica de les comarques de Pallars, l’Alta Ribagorça i Vall d’Aran


XXV-Bibliografia bàsica de les comarques del Pallars, l’Alta Riba- gorça i la Vall d’Aran

   Partint del propòsit de què el  Fons bibliogràfic i diplomàtic “Pallars,  esdevingui un instrument eficaç i ampli al servei dels interessos culturals de les nostres comarques pirinenques, ha semblat oportú als organitzadors d’afegir-hi alhora una secció, destinada a recollir una part important d’aquella bibliografia més coneguda o en tot cas que s’estima que més ha influït a propiciar el coneixement del territori, dins i fora del mateix.

     Monografies tan essencials com foren al seu dia “ Sort y Comarca Noguera Pallaresa” de Mn. Coy, “Crònica de Talarn”  de Mn. Bosch, “ La Pobla de Segur – Notes històriques” o “Historia de la antigua villa, hoy ciutad de Tremp”, de Mn. Lledós, amb una altra sèrie llarga de treballs i d’estudis de la més variada índole, han servit a bastir aquesta Secció.

    Un fons bibliogràfic, que més enllà de l’obra de Llorenç Sànchez i Vilanova,  aspira a eixamplar la visió cultural que s’ha proposat, i en el qual el visitant interessat hi podrà trobar estupendes fonts d’informació en relació als aspectes més sobresortints i principals del Pallars, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran.

   És una secció que el mateix que dèiem del Fons Diplomàtic, resta oberta a les aportacions que uns i altres, en el futur, hi pugin fer, amb el propòsit de fer d’aquesta biblioteca, l’instrument capaç de facilitar els majors elements de consulta que ajudin al coneixement de les nostres comarques.
     Així, aquest fons que reuneix les obres donades gentilment pel nostre autor,  comprèn de sortida  els títols següents:

  1)   Crònica de Talarn – Mn. Vicens Bosch.
  2)    la Pobla de Segur – Notes històriques – Dr Lluís
         Casanovas
  3)   Sort y comarca Noguera Pallaresa – Mn. Agustí Coy
  4)  Tremp – Mig segle d’història de Tremp a través de
        fotografies: 1884-1939- V. del Val – F. Sala
  5)  Viatge a Catalunya – Arhur Young
  6)  Història de la antigua villa, hoy ciudad, de Tremp de
        Mn. Miquel Lledós.
   7)  El meu pallars –Volum I – Joan Lluís
8)   El meu Pallars – Volum II – Joan Lluís
9)  El meu Pallars – Volum III – Joan Lluís
 10)  El meu Pallars-   Volum IV – Joan Lluís
 11)  Tres-cents setanta-dos quilòmetres culturals-
         Pep  Quintana
 12)  Viatge al Pirineu de Lleida – Josep M. Espinàs
 13)  Obra oberta , 1 – R. Violant i Simorra
 14)  Obra oberta, 3 - R. Violant i Simorra
 15)  Obra oberta, 4 - R. Violant i Simorra
 16)  Viaje al Pirineo de Lèrida – Camilo José Cela
 17)  Collegats  - Anuari 1988 – Volum 2.
 18)  Situació i perspectives del Pallars  - Secod.
 19)  Tot el Pallars Jussà
 20)  Qui serà ?.Galeria de Pallaresos.
 21)  El gat de la Farratgeta – Poema satíric – Josep Civís
 22)  Ciutats pubilles de la sardana – 1960-1995 – Lluís
        Subirana
 23)  Història de les targetes postals de la Pobla de Segur-
        Àngel Boixareu i Areny
 24)  Historia de la Baronía y Pabordado de Mur – Luís de
        de  Cuenca i Pesino.
 25)  Dos-cents anys d’Impremta al Pallars- Recull de premsa
         i Bibliografia-  F.Farràs, F. Prats i X.Tarraubella.
 26)  El antiguo Obispado de Pallás en Cataluña-   P.Jaime
         Pasqual ( Cal indicar que fou aquesta obra el primer
         llibre a ésser   imprès  a  Pallars, per l’editor Pau Gallifa   
         de Tremp, l’any 1785)
 27)  Els escriptors i la Vall Fosca – antologia literària a
         cura de Pep Coll
 28)   De la Conca de Tremp i altres indrets – J. R. Monrós.    
 29)   Línia Lleida-la Pobla – ferrocarril Transpirinaico del
       Noguera Pallaresa.-  Lluís Prieto i i Joan C. Enguix
 30)    EL Pallars – un país de llegenda – Joan Bellmunt
 31)   Els problemes del Pallars JussàMagi Riart Birbe
 32)   Collegats – Anuari núm. 6  
 33)   Records de quan feia de pagès – Josep Castells i Serra
 34)   La vida de Tremp en l’època baixmedieval a través de
         les actes del Consell de la vila ( 1476-1517) – P.Castells –
         C. Muntaner
 35)   La comtessa Llúcia en les pintures murals de Sant Pere
         de Burgal - – Lluís Casanovasi Maluquer
 36)   Llibre d’Emili Riu
 37)   Energia Elèctrica de Catalunya - Fulletó
 38)   Aina – formes dialectals de la parla del Pallars.
 39)   Etnologia Pallaresa – Homenatge a Ramon Violant i
          Simorra.
 40)   Sort – un temps i una gent – Just Portís.
 41)   Las calles de Tremp- Emilio F. Maldonado       
 42)   Anàlisi de la població reclusa de la presó del partit
         Judicial de Tremp ( 1938-1939)      
 43)   La Academia General Bàsica de Suboficiales, a
         través de sus símbolos – Emilio F. Maldonado 
 44)   Era Baronia de Les – Melquiades Calzado 
 45)   Es Compdes de Vielha – Melquiades Calzado
 46)   Fets, Costums i llegendes – Val d’Aran- Joan Bellmunt..
 47)   Vida i obra de Josep Torra (un mossèn com cal) –
       Ajuntament de Sort.
 48)   Els visigots catalans – La hispània visigòtica i la
         Catalunya carolíngia – Volum I – Ramon d’Abadal
  49)  Els visigots catalans – La formació de Catalunya
       independent – Volum II – Ramon d’Abadal.
  50)  Fred Stark Pearson – Notes biogràfiquesRotary Club
          Barcelona.
  51)  Era força motriz dera Garona, preindustrialización e
          industrialización en Aran. Museu dera Val d’Ara
  52)  150 anècdotes amb eclesiàstics –Mn. Jesús Castells i
          Serra
  53)  COPISA – reportatge gràfic.
  54)  l’Alta Ribagorça – Xavier Macià –Trepat
  55)  Tot l’Alta Ribagorça – Catalunya amunt i avall
  56)  Gent de ponent – Jép de Montoya
  57)  El arte románico en el Baix Aran – Josep Serrate i Forga
  58)   El diputat Riu – un pallarès visionari
  59)   La Mare de Déu d’Arboló – Antoni M. Parramon i Doll
  60)   El Pallars Jussà: estructura socio-econòmica i
          Territorial del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça-
          Caixa de Catalunya
  61)  La vinguda de l’Energia Elèctrica a Catalunya.
  62)  Les Tres Xemeneies – 3 Volums- Fecsa-Endesa-
         Horacio Capel i altres.
  63)  Eth Paisenhe ( recull de col.laboracions )
  64)  La central hidràulica de Sallente –M.Canals.
  65)  General Moragues – màrtir de Catalunya – Lluís Pujal
  66)  Collegats – Anuari núm. 7-  (1994-1997)
  67)  Respostes de la Vall de Cabdella al qüestionari de
      Francisco de Zamora ( 1790)  
  68) Història de la Vila de Conques – Francesc Roca i Bastida
  69) Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora (1790)
        ( nuclis d’Aramunt, Erinyà, Pessonada- Rivert, Sant Martí
        de Canals, Serradell. Sossís, Toralla , Torallola ).
 70)  La Vall de Cardós – Recull d’història, geografia i
        Cultura Municipi de Lladorre - Volum 2 – F. Xavier
        Sudrià i Andreu.
  71)  TrempPirine Poema èpic – Joan Subirana i Ribera
  72)   Joan Subirana – En Tremp versat- Albert Puiggrós.

73)   Ribagorza – Historia de una metamorfosis –   Paquita
         Ballarin.
74)   Terra aranesa -  núm. 3 – 2002.
75)   Chateaux Cathares – G. Serrus – M- Roquebert
76)   El Doctor Roure i el seu mónRaimon Balué i Fort
77)  Inventari d’esglésies – Baixa Ribagorça – Alta
       Ribagorça- Vall d’Aran –Josep M. Gavin.
78)  Els problemes del Pallars Sobirà – Magí Riart i Birbe
79)  Una croada al Pirineus – (1984 ) – Herpnurn Ballantine
80)  Fets, costums i Llegendes - Alta Ribagorça – Joan
       Bellmunt.
81)  Caldas de Bohí – Dr. Anselmo Albano Villar
82)  Venerable Mare Maria Güell i Puig- P. Josep M. Solé
83)  Maria Güell i Puig- Fundadora de las Misioneras Hijas
       del Corazón de María.
84)  La Cuenca del Ribagorzana – J. Vallès i Pujals.
85)  Històries i llegendes del Pallars – Joan Lluís.
86)  La Vall d’Àssua – Núria Garcia -  Josep Colom – Eva
       Lluvich.
87)  Viatge perdut en records pallaresos – Poemes
  Domènec Sesmilo i Rius
88)  Episcopologi de l’Església d’Urgell – Cebrià Baraut,
       Jesús Castells, Benigne Marquès i Enric Moliné.
89)  El Pallars Sobirà – Estructura Sòcio-Econòmica i
       territorial - Caixa d’Estalvis de Catalunya.
90)  El Grup Isard – un moviment de mestres rurals a Lleida
       – 1958-1964 – Francesc Terés.
91)   ENHER – Informació gràfica
92)  Ací i allà – Rev ista - 1922
93)  Era Documentación Patrimonial e Familiara Aranesa
       Quaderns der Archiu
94)  Más Libros – Los editores presentan sus libros.
95)  El Pallars Jussà – Devocions Marianes Populars – Joan
       Bellmunt

  96)  El Noi de Miseret – El món d’un metge de muntanya
         Dr.Josep Pla i Duat.
 97)  Instalación de la Confluència Construcción de la
 presa de Camarasa – Josep M. Martínez i Roig.
  98)  Era Bouts dera Mountanho Libre d’Or de 1980
         Escolo deras Pirineos
  99)  Verdaguer i el Pallars -  Josep Coll i Martí ( Pep Coll)
100)  Tremp – 1884-1984 – Cent anys d’història – Jordi
          Bernadó – Arcadi Castilló – Francesc Farràs- Francesc
          Prats i Xavier Tarraubella.
101)  El cicle tradicional del blat al Pallars – J. Bernadó –
         J.Coll
102)  La Pobla de Segur – Ciutat Pubilla de la Sardana 1967
103)  Els aiguats al Pallars novembre 1982 – Dossier
104)  Por el Pirineo aragonés – rutas del Sobrarbe y la
         Ribagorza – Cayetano Enríquez de Salamanca
105)  Maria Güell i Puig Fundadora de las Misioneras
         Hijas del Corazón de María.
106)  Fets, costums i llegendes - Pallars Sobirà – Joan
         Bellmunt.
107)  Concessió de la Medalla i la Placa President
         Macià- 1998 – Generalitat de Catalunya
108)  El Llibre de Nadal – R. Violant i Simorra
109)  Escriptors de ponent de la A a la Z- Ajuntament
         de Lleida
110)  Santa Maria de Mur – Cronologia – Eduardo Corredera
111)  Les Valls d’Àneu – Pallars Sobirà – Ferran Rella.
112)  Projecte de Pla Comarcal de Muntanya – El Pallars
         Jussà – Departament de Política Territorial de
         la Generalitat de Catalunya.
113)  Joan Lluís – pallarès il.lustre – Miscel.lània
       d’homenatge Diversos autors.
114)  El espíritu de la Fundadora de la Misioneras Hijas del
         Corazón de María ( Maria Güell i Puig ).
115)  Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors – diversos
          autors.
116)  Lleida (1890-1936) : Caciquisme polític i lluita electoral
         Conxita Mir i Curco
117)  Cinquanta ans dera dubertura deth túnel de Vielha-
   Alfons  XIII  
118)  Amas líric dera Val d’Aran
119)  Aran – pes camins dera nosta istória – M. Calzado.
120)  Així s’escriu a la Franja ( antologia comentada d’autors
         de l’Aragó catalanòfon )
121)  Fires i Certàmens agraris de Catalunya – A. Segarra i
    Dalmases.
122)   Història de l’Aigua a Catalunya – Xavier Latorre i
          Piedrafita
123)   Qui és qui a les lletres catalanes. Antologia d’autors
124)   La catedral de la Seu d’Urgell -  Joan Albert Adell, Pere
           Beseran,  Albert Sierra i altres.
125)   Converses a Lleida – Josep Varela
126)   Els Castells de Catalunya – Lluís Aymerich
127)   Crònica de la Vila de Talarn – 1060-1997-  Mn. V.
           Bosch  - J. Llastarri – F. Sala  - R. Ensenyat.
128)    El mite sexual del comte Arnau – J.M. Armengou
           i Marsans
129)   Homenatge de Catalunya al general Moragues.
130)   Els castells de Llordà i d’Orcau al Pallars Jussà.
131)   La història eclesiàstica de la regió ( els comtats de
          Pallars i Ribagorça
132)   Cicle del Pallars – Pedra de tartera – Mel i metzines i
           CàmforaMaria Barbal.
133)   El Pla general d’obres públiques de 1935: política,
          infraestructures i territori – Generalitat de Catalunya.
134)   Arqueologia de Cataluña y Baleares- Carlos Garrido.
135)   Era isla des Diamants – Mn. Jousèp Condó i Sambeat,.
136)   Cisco – Eth Music de Vilac – Dolors Beso Atès.-    
137)   Els camins històrics del Pallars Jussà - J.Bonales-
          M. Bailac
138)   L’Art popular a Catalunya- R. Violant i Simorra
139)  Els pastors i les estrelles – Joan Lluís
140)    Retorn a Tremp: La Fidelíssima vila i la Guerra de
            Succesió
141)   Llinatge dels Portolà
142)  COPISA -Ribera de Cardós – Pirineo de Lérida
         -1965-75 
143)  L’ Associació del Personal de ” la Caixa” – Apunts
          històrics i altres referències.
144)  Terra aranesa – Revista .
145)  La Conca de Tremp, on les pedres parlen
146)  Maestros Catalanes de   la pintura y  escultura
         contemporáneos ( entre aquests Porta i Villà )
147)  75 postal trempolines  1900-1940 – Jordi Mir- F. Prats
148)  El burro català – la millor raça- Isaac Vilalta
149)  Néixer i créixer i altre narracions – Recull infantil Premi
         Anton Navarro - 1997    
150)  Àlbum disposat per un reportatge sobre Emili Riu
151)   Maria Rubies o el repte constant – Josep Varela
152)   Revolució, guerra i repressió al Pallars- 1936-1939
           Manuel Gimeno
153)  Un segle i mig de botigues i indústries a la Pobla de
          Segur - Manuel Gimeno.
154)  Riegos y Fuerzas del Ebro:sus centrales hidroelèctrica:
         Publicació de 1924.
155)  Els formatges de Catalunya- Enric Canut i Francesc
          Navarro
156)   Camins de llet i de neu – Carles Dalmau
157)   Vall de C ardós – Ek Municipi  de Vall de Cardós-
          Volum I – Xav ier Sudrià i Andreu
158)   Histôria d’un molí – Pau C astells
159)   Historia de la Iglesia en Aran –Mn . Josep Amiell
160)   Els fets de la Guerra Civil a Rialp – Joaquim Barbal
161)   Viles, pobles, ciutats i llogarrets de les terres de
           Lleida – Joan Bellmunt
162)   Els darrers vint anys de la Fira d’Art de Salàs de
          de Pallars – Josep M. Cadena.

163)   El monestir romànic  de Sant Pere de Burgal -
           Xavier Casanovas
164)    Exercici de memòria – La Vall Fosca –Oveix
           Emili Marc h i Jordana
165)    Guia de la Reserva de Boumort – Generalitat de
           Catalunya.
166)    La Academia de Suboficiales de Talarn - Retazos
           de una historia – Emilio F. Maldonado
167)   Fets, costums i llegendes – Pallars Jussà- Volum III
           Joan Bellmunt
168)    1958-1975, Fecsa y Copisa: 368 MVA hidràulicos
           instalados desde el lago Certescán a Llavorsí.
            Fidelio Torres
169)   TAVASCAN – Valores humanos en la ingeniería-
     Dionisio Sànchez Viniegra.
170)   El arte románico en Cap d’Aran - Josep Serrate i Forga
171)   Dietari de l’excursió  filològica 1906 – Antoni Maria
    Alcover
172)   Josep M- Cadena – Cronista de la Fira d’Art
           de Salàs de Pallars
173)   Exercici de memòria, IV- Els nens i nenes de la guerra
          Emili March Jordana
174)   Els comtats de Pallars i la Ribagorça  ( segles    
          IX- XII)-  Ramon d’Abadal
175)   El Beatus de la Seu d’Urgell- Descripció temàtica i
           artística de les miniatures- Albert  Vives
176)   Monografia de la Fidelíssima Vila de Tremp – El
          Castell i el cenobi de Mur – Antoni Mir i Casases.
177)   Creus de Sant Jordi 2.015 – Generalitat de Catalunya
178)   Fons bibliogràfic i diplomàtic  “Pallars” – Llorenç
          Sànchez i Vilanova – Primer original.     
179)   Los últimos de la Canadiense  - reportatge per “La          
          Vanguardia” de 1964 – Francesc  Sales i  Augé
180)   Reportatge Història de Fecsa  - Alfred Reixac
181)   Societat Onomàstica, butlletí informatiu-
          Desembre 1991
182) Una bella excursió –Crònica d’un viatge  de Barcelona
         a Gerri  - juliol de 1912 - Draker.
183) Els pobles de les Serres – Josep Castells i Serra
184)  Maquis: traidores o patriotas  - Valle de Aran 1944 –
         Melquiades Calzado de Castro
185)  Central hidráulica reversible Estany-Gento-Sallente.-
          Descripción de las instalaciones  -Abril 1985
186)  El Monestir de Santa Maria de Gerri  ( segles XI-XV)
         Volum  I – Ignasi M . Puig i Ferraté
187)  El Monestir de Santa Maria de Gerri ( segles XII-XV)
        Col.lecció diplomàtica Volum II- Ignasi M. Puig  Ferraté  
188)  Referències als medis informàtics.   Transcrició-  
         Informacions contingudes a les pàgines dels diversos
         canals relacionats amb la cibernàtica.
189)   Inventari literari – Llorenç Sànchez Vilanova
190)   Línia Lleida – La Pobla de Segur – Lluís Prieto-
          Carles Enguix.
191)  Les  valls del Flamicell i Noguera de Tor   - Joan Danés
          i Vernedas.
192)  Inventari que detalla entrega per entrega el llistat
         d’obres que integren el Fons bibliogràfic i diplomàtic –
         Llorenç Sànchez i Vilanova                                               
193)  Dossier Llorenç Sànchez i Vilanova, presentat a la
         Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya
         Expedient Creu de Sant Jordi.
194)  El Pallars – Articles i notícies – Lluís Casanovas
          i Maluquer.
195)  Francesc  de Moner i de Miret, un pallarés a la Guerra
         de Sucessió  1702-1714 – Sisco Amorós i Capdevila.
196)  Els últims dos-cents anys del Monestir de Gerri-
         1631-1835 – Enric Moliné i Coll
197)  El ferrocarril Lleida – la Pobla de Segur- història
          i vicissitud – 1856- 1951
198)  Obra poètica – Joan Gelabert
199)  La Vall d’Aran. Turística i monumental
          Ramon de Semir i de Arquer
200)  Maria Güell -  Una vida sencilla a la luz del
          Evangelio  - Maria de Oliveira M.C.F.
201)  Fidelidad en la Caridad – M. Montserrat   
          Esteva M.C.
202)   El monasterio de Santa Maria de Gerri-
          Mn. Ignasi Lluvich
203)   50 anys de Radio Lleida – 1934-1986
204)   Escudella – Revista
205)  Jardin de Maria plantado en el principado
          de Cataluña – Narcís Camós
206)   Es Compdes de Vielha – Melquiades Calzado
207)   La escuela  histórica AvellanenseE.Corredera


OOO

  
  Llorenç Sànchez i Vilanova
                             
Apunts biogràfics

      Llorenç Sànchez i Vilanova, neix a Barcelona el 6 de juliol de 1930, i es trasllada de molt jove a la Pobla de Segur,  per motiu de les adverses circumstàncies per les que travessa la família.

     Cursa els estudis primaris, de primer, al Col·legi religiós de la Sagrada Família, i des del 1936 a 1941, al Col·legi Nacional. Contribueix a  una sòlida formació inicial, l’excel·lent magisteri que rep del Sr. Jesús Forga, mestre pel que sempre demostrarà un gran afecte i gratitud, i del que n’esdevindria amb el temps, el seu biògraf.

     Del novembre de 1941 al juny de 1945, cursa estudis de llatí i humanitats al Seminari d’Urgell. Prompte destaca per les seves bones disposicions literàries, aconseguint reiterats llorers en els certàmens que s’hi celebren tot els anys, la diada de Sant Tomàs d’Aquino. També sobresurt en les classes de literatura, i les seves composicions tant en prosa com en poesia, mereixen les més altes qualificacions. 

     Quan abandona el Seminari, als quinze anys, cursa per lliure i en temps molt curt els estudis de batxillerat. En les oposicions  d’ingrés a la Caixa, desembre de 1946, aconsegueix la primera plaça i uns mesos després, s’aixeca amb el premi extraordinari en el I Certamen que organitza la Caixa entre el personal de l’empresa. També estrena per aquells anys diverses obres de teatre. Però on destacarà i de manera molt lluïda, és  en els certàmens i jocs florals que convoquen un gran nombre de ciutats,  essent els seus treballs guardonats de manera reiterada. Serà en efecte l’escola que el prepararà per  poder abordar  les més ambicioses fites.

     Publica el primer llibre el 1952, amb un treball que li ha premiat la Diputació de Lleida. També es manifestarà en teatre i altres camps literaris, aconseguint en tots els gèneres repetits reeiximents. Una faceta que el destaca ja en aquest temps és la presència  assídua a la premsa, i que compaginarà al llarg de la seva fecunda deriva literària amb la resta d’activitats.

    Llorenç Sànchez i Vilanova en la seva condició d’intel·lectual  duu a terme una vasta obra de creació, amb estudis que incideixen en el major coneixement de la història de les comarques del Pallars, de l’Alta Ribagorça i de la Vall d’Aran. També són de destacar els nombrosos treballs a l’entorn dels aprofitaments hidroelèctrics del Pirineu i altres àrees.

    La seva obra literària, que es detalla en l’apartat de l’Inventari, comprèn més de dos cents cinquanta títols, d’aquests, cent setanta sis publicats i amb la perspectiva de donar a la impremta una llarga sèrie de noves obres. A aquest gran nombre de treballs que abraça història, teatre, poesia, obra de pensament i reflexió, traducció, biografia, relat curt, article d’opinió, guionatge, traduccions, costums i tradicions... cal afegir-hi nombrosos assajos i  intervencions radiofòniques i televisives, amb altres treballs de la més diversa índole.

   Partícip assidu, com s’ha dit, en les seves primeres etapes en certàmens, concursos literaris o jocs florals d’arreu de Catalunya i altres indrets, les seves aportacions varen ésser reiteradament distingides, havent aconseguit més de 150 premis, i desvetllant l’elogi d’institucions i personalitats del món literari d’aquells anys, admirades del talent d’aquell jove intel·lectual que havia irromput en el món de les lletres, amb  tant d’empenta i de manera tan brillant.

     Ja més format i conegut com a escriptor i historiador  desenvolupa una labor complementària molt destacada ja sigui de conferenciant en els més prestigioses tribunes; ja de president, mantenidor o vocal de jurats, ja de ponent de diverses comissions d’estudi, ja d’autor de comunicacions presentades en congressos, formant part de delegacions, algunes a l’estranger, taules rodones, simposis.... També tindria presència com a conferenciant als Casals catalans de Buenos Aires, Mendoza, San José de Costa Rica,  Santiago de Xile,  Tolouse , Ginebra i altres institucions catalanes que funcionen fora del territori.
  
    Llorenç Sànchez Vilanova, en la seva estesa i complexa singladura humana i intel·lectual, s’ha caracteritzat majorment per servir i popularitzar la cultura, fent que aquesta esdevingués en les seves mans un instrument amable, senzill i atractiu de formació i enriquiment de la societat i en mèrits a quina tasca li han estat dispensats públics reconeixements i distincions.

    Tanmateix més enllà d’aquesta formidable obra, emparada d’un tan gran nombre de llibres i altres treballs,  Llorenç Sànchez Vilanova ha contribuït a endegar significades iniciatives de caràcter social com és el cas, al costat de l’alcalde Boixareu, de la fundació, el 1952, de la Residència Sanitària Verge de Ribera de la Pobla de Segur; la fundació el 1962 de la Cooperativa Pirineu;  la creació, al si de la Caixa de Pensions, de 1971 a 1978,  del Servei Médico-Quirúrgic,  avui Mútua del Personal d’aquesta entitat. 

   Va impulsar,  des de la presidència que  ostentà al llarg de molts anys, dels respectius patronats,  el redreçament del Santuari de la Mare de Déu d’Arboló, amb la construcció d’un pont sobre la Noguera i reforma del temple i edificacions annexes; així com tot el conjunt de Sant Miquel del Pui a la Pobla de Segur , i on  presidí i  reorganitzà, els anys seixanta, al si del “Comú de Particulars”, el Patronat de Cultura, amb l’organització de nombroses exposicions, cicles de conferències, certàmens literaris, i altres mostres artístiques i culturals; fou ponent en el I Congrés de Cultura Catalana, així com  col·laborador destacat en la promoció de la Cooperativa de Vivendes “ Pui de Segú” amb altres empreses vinculades a la cultura i a l’acció social.

    Altres iniciatives no menys profitoses han estat:  la fundació, el 1982, d’Història i Cultura del Pallars, amb més de setanta monografies i estudis publicats; impulsor destacat amb l’alcalde Josep M. Boixareu, el 1966, del nou Col.legi de la Sagrada Família, i pel qual s’aconseguí ja llavors la catalogació de Col.legi Lliure Adoptat , primer pas per obtenir el grau d’Institut de Segon Ensenyament, i així diverses accions, orientades a fomentar el gust per l’art i les belles lletres, amb programes de signe econòmic i empresarial, al servei dels interessos de la comarca del Pallars, principalment, com fou l’organització amb altres persones, a partir de 1964, de les Fires Industrials-Agrícoles de la Pobla de Segur, i que han romàs fins avui.
    
   Destacar finalment la seva estima a Catalunya, que l’ha dut a meritòries accions, com la de promoure, en els anys més foscos de la dictadura, de manera  voluntariosa i  gratuïta, aspecte que ha estat el signe de totes les seves accions, l’ensenyament  de la llengua catalana, trencant els vigents esquemes del moment, en pronunciar-se sempre en públic en català, conviccions que  ha defensat en tot moment i circumstància. i que últimament el varen dur a publicar el llibre “ Catalunya irredempta .- procés històric que ha definit la seva identitat i consciència de nació”, obra de gran abast i que en aportar el coneixement profund  de la història de Catalunya i les múltiples vicissituds que han marcat la seva deriva i inconformisme permanent, constitueix un magnífic i extraordinari al·legat en favor de les legítimes aspiracions de la nació catalana, conviccions refermades darrerament en la seves darreres obres “ Catalunya: nous horitzons “ i “ El procés sobiranista de Catalunya en una seqüència de quaranta cròniques”.  
 
   En el pla professional es promogut de molt jove al càrrec de director d’Oficina, i en aquesta comesa assolirà la jubilació el 31 de juliol de 1990. La mateixa “Caixa” aprofitarà la seva facilitat de paraula i el distingirà enviant-lo constantment de representant de l’entitat als més diversos actes: inauguració d’oficines, homenatges a la Vellesa, presentació de llibres, conferències, congressos, actes culturals, estrena de biblioteques, mantenidor en certàmens patrocinats per la Caixa...Fidel però a la seva decidida vocació literària, renunciarà a totes les propostes d’ocupar càrrecs de més rellevància. Quan cessa en la seva comesa professional duia ja publicats 46 llibres.

     Llorenç Sànchez, en la seva esplèndida maduresa, continua servint, a desgrat dels molts anys, els interessos culturals del nostre país, amb aportacions del major interès, com han estat últimament, “El tren de la Pobla”, llibre del que n’ha assumit la redacció de la part històrica, o d’una institució tan nostrada com la “ Sèquia dels Camps”.    

     Inserida en aquesta labor de  prestigiar Llorenç Sànchez, i de traslladar al coneixement popular la seva obra i la seva figura, ressaltarem per últim l’homenatge que el juny de 2014 li va retre la Societat Comú de Particulars, amb el bell detall de publicar amb motiu d’aquelles accions,  el llibre  “ Miscel.lània - Llorenç Sànchez i Vilanova”, a cura de  29 autors,  escriptors i intel·lectuals en general i que a través de les seus treballs, ens han deixat un càlid i emotiu testimoniatge  de l’excepcional deriva del nostre autor.                      

     Indicar finalment que en mèrits a la seva destacada executòria literària, i als seus desvetllaments en favor d’algunes de les causes que s’han relatat,  el Govern de la Generalitat de Catalunya, que ja el 1998 li havia concedit la Medalla Macià, el mes d’abril de 2015 li atorgava la Creu de Sant Jordi, i que, com bé sabem, s’estima  la més alta condecoració del nostre país..
                                                                          
                                                                             Març  de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada