2/6/12

EDICTO APERTURA CURSO 1961 -62


El nen està assegut a la taula del menjador i capficat davant un full en blanc. El bolígraf es regira inquiet entre els seus dits i ell comença a posar-se nerviós davant l'aclaparadora presència del seu pare.  La mare, dins l’ habitació, li repassa la roba.
El nen, el pobre nen, el dissabte passat, a la rectoria de  l’Arxipreste va passar un mal tràngol. Als seus onze anys, tot just acabats d’estrenar, va ser examinat rigorosament de Gramàtica Castellana, de lectura, d’escriptura, de Catecisme....  El nen volia ser capellà.
MN. PORTA
Ara, “de puño y letra”, es disposa a  redactar la seva sol·licitud d’ingrés adreçada al Sr, Rector del Seminari. Un cop acabada, el pare respirà satisfet i ell encara més. El pare, que fins aquell moment havia romangut d'empeus, s'asseu al seu costat, a la taula de fusta i, apartant  completament el mantell, treu, de dins un sobre enfosquit,  la documentació que s’hi ha d’adjuntar: partida de Baptisme i Confirmació,  certificat de bona conducta moral i religiosa, situació econòmica familiar...
La mare romania encara dins l’habitació i ara, atentament, intentava endevinar, si aquell “trajet” era, tal com li havia llegit el mossèn, “ completamente negro, y dos corbatas negras...”.  Damunt el llit,  hi ha dipositat amorosament l'aixovar del seu fill per a  la nova residència: quatre calçotets, sis parells de mitjons, un raspall per la roba, un pinte.....,  dels elements de més volum se`n ocupava el pare: les mantes, el matalàs de 85 cms, que no podia faltar sinó volia, el fill,  dormir a terra.
El mossèn, també els hi havia parlat de la part econòmica i de tot un seguit d’altres coses, que si ho volia recordar tindria que tornar a llegir l’ ”EDICTO DE APERTURA DE CURSO” 1961-62, signat pel Secretari d'Estudis, Mossèn José Mª PORTA


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada