17/11/14

INFORME - QUEIXA de la situació del Seminari al Bisbe IGLESIAS. Any 1965
LA JUNTA D'ACTIVITATS PROMOTORA DE L'INFORME. AL SEU DAVANT EL MOLT HONORABLE SR, PRESIDENT  Ll. FORNONS


   Els teòlegs, fills grans de la família del Seminari , amb aquest escrit, pretenen " dialogar con nuestro padre el obispo", exposant-li una visió general del Seminari, amb els aspectes susceptibles de millora, que condicionen la seva formació sacerdotal.

   Tenen por, que amb aquesta iniciativa puguin ferir, altra vegada, al senyor bisbe, si la considera  com "un rebrote de la rebeldia de aquellos dias," -època de mossèn Quer-

   En el document s'analitzen alguns dels aspectes més negatius de la marxa del Seminari:

   
Mn. Saboia
     -  LA QÜESTIÓ DISCIPLINAR, centrada en la persona del Sr. Rector, màxim responsable de la marxa del Seminari. Qüestionen la seva competència per manca de capacitació humana i intelectual. Li critiquen la seva poca elasticitat, objectivitat i diàleg "con sus subditos", i com a conseqüència un insuficient  coneixement dels seus seminaristes que l'inhabilite per a prendre la decisió tanscendental d'autoritzar la seva ordenació....


   - LA FORMACIÓ INTELECTUAL,  reclamen una profunda reforma del Pla d'estudis i la seva distribució horària. Qüestionen la idoniitat  i capacitació del professorat, la precarietat d'algunes matèries importants per  a la seva propera acció pastoral i la inutilitat d'altres.
Són concients que el futur sacerdot no en té prou amb la Teologia, sinó que s'ha d'adornar de "sana cultura moderna profana...", i aquí sembla que no troben on poar i acudint a la Biblioteca observen que, aquesta,  no disposa, suficientment, de  llibres o articles per estudiar i aprofundir en qüestions " religiosas i sociales de nuestro tiempo",....

Bisbe Iglesias

    -  EL RÈGIM ALIMENTICI. ".. se ha de notar que ha aumentado el índice de enfermedades debidas primordialmente a debilidad física i dolencias relacionadas con el estómago...".
El metge del seminari prescriu millores alimenticies i els joves capellans, des de les seves noves parròquies, culpen al Seminari de l'origen de les seves malalties.
Demanen, els pobrets, més teca a l'esmorzar, que l'oli arribi a la cuina i els plats arribin a taula calents i variats.  També volen una renovació dels bancs, taules, plats i coberts  del menjador.


Acaben l'escrit fent-li saber al nostre senyor Bisbe que  aquest "informe" no es cap exigència sinó una humil proposició.
I N F O R M E

AQUEST ENLLAÇ US PORTARÀ  A UNA CÒPIA  DE L'INFORME
            Si teniu curiositat per saber de la  gestació, tramesa i reaccions a aquest INFORME, podeu llegir el que s'hi diu al Capítol : " Encàrrec delicat. Missió acomplerta" del llibre, de propera aparició, del nostre company Francesc RIBES: " UN EX-CAPELLÀ ES CONFESSA.", 

LLIBRE DE PROPERA APARICIÓ


                                                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada